اشارات نظر نامه رسان ست

عبارت اشارات نظر نامه رسان ست مابین هزاران خبر و مطلب فارسی جستجو شده و نتیجه آن به نمایش درآمده است. کلیه مطالب جستجو شده با ذکر منبع آن منتشر شده است لذا با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک و با عنایت به اینکه وب سایت مجله مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق مولفان در قانون فوق و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور بر عهده منبع اطلاعات نمایش داده شده مرتبط با عبارت اشارات نظر نامه رسان ست میباشد.اخدکهدچقد منو یاد تو میندازه

sara naeini esharate nazar #saranaeini شود فاش ی آنچه میان من و تست تا اشارات نظر نامه رسان من و تست گوش کن با لب خاموش سخن میگویم پاسخم گو به نگاهی که زبان من و تست شود فاش ی آنچه میان من و تست تا اشارات نظر نامه رسان من و تست گوش کن با لب خاموش سخن میگویم پاسخم گو به نگاهی که زبان من و تست روزگاری شد و مرد ره عشق ندید حالیا چشم جهانی نگران من و تست گرچه در خلوت راز دل ما نرسید همه جا عشق نهان ست ست ست گو بهار دل و جان باش و خزان باش ار نه ای بسا باغ و بهاران که خزان من و تست این همه قصه فردوس و تمنای بهشت گفتگویی و خیالی ز جهان من و تست ... ... ادامه در لینک سایت منبع ...

میان عاشق و معشوق رمز بسیار است..

نشود فاش ی آنچه میان ست تا اشارات نظر نامه رسان ست گوش کن با لب خاموش سخن می گویم پاسخم گو به نگاهی که زبان ست روزگاری شد و مرد ره عشق ندید حالیا چشم جهانی نگران ست گرچه در خلوت راز دل ما نرسید همه جا عشق نهان ست گو بهار دل و جان باش و خزان باش، ارنه ای بسا باغ و بهاران که خزان ست این همه قصه فردوس و تمنای بهشت گفت و گویی و خیالی ز جهان ست نقش ما گو ننگارند به دیباچه عقل هرکجا نامه عشق است نشان ست سایه زآتشکده ماست فروغ مه و مهر وه از این آتش روشن که به جان ست * اشارات نظر : هوشنگ ابتهاج ... ادامه در لینک سایت منبع ...

گوش کن

نشود فاش .ی آنچه میان .ست تا اشارات نظر نامه رسان .ست گوش کن با لب خاموش سخن می گویم پاسخم گو به نگاهی که زبان .ست ...هوشنگ ابتهاج ... ادامه در لینک سایت منبع ...

گوش کن.....

نشود فاش ی آنچه میان من وتوستتا اشارات نظر نامه رسان ستگوش کن با لب خاموش سخن می گویمپاسخم گو به نگاهی که زبان من وتوستروزگاری شد و مرد ره عشق ندیدحالیا چشم جهانی نگران ستگر چه در خلوت راز دل ما نرسیدهمه جا ی عشق نهان من وتوستاین همه قصه ی فردوس و تمنای بهشتگفت وگویی و خیالی ز جهان من وتوستنقش ما گو ننگارند به دیباچه ی عقلهرکجا نامه عشقست نشان من وتوستسایه ز آتشکده ی ماست فروغ مه ومهروه ازین آتش روشن که بجان من وتوست ... ادامه در لینک سایت منبع ...

عشق

شود فاش ی آنچه میان من و تست تا اشارات نظر، نامه رسان من و تست گوش کن با لب خاموش سخن میگویم پاسخم گو به نگاهی که زبان من و تست روزگاری شد و مرد ره عشق ندید حالیا چشم جهانی نگران من و تست گرچه در خلوت راز دل ما نرسید همه جا عشق نهان ست گو بهار دل و جان باش و خزان باش ، ار نه ای بسا باغ و بهاران که خزان من و تست این همه قصه فردوس و تمنای بهشت گفتگویی و خیالی ز جهان من و تست نقش ما گو ننگارند به دیباچه عقل هرکجا نامه عشق است نشان من و تست سایه ز آتشکده ماست فروغ مه و مهر وه ازین آتش روشن که به جان من و تست هوشنگ ابتهاج ... ادامه در لینک سایت منبع ...

نامه رسان

از نامه رسان خبر گرفتم شاید با نامه اش این غصه به پایان آید در نامه خدا برایم این گونه نوشت یک دگر صبر کن او می آید ... ادامه در لینک سایت منبع ...

آنچه میان .ست

نشود فاش .ی آنچه میان .ستتا اشارات نظر نامه رسان من توست گوش کن با لب خاموش سخن می گویمپاسخم گو به نگاهی که زبان .ست روزگاری شد و . مرد ره عشق ندیدحالیا چشم جهانی نگران .ست گرچه در خلوت راز دل ما . نرسیدهمه جا . عشق نهان .ست این همه قصه فردوس و تمنای بهشتگفت و گویی و خیالی ز جهان .ست نقش ما گو ننگارند به دیباچه عقلهرکجا نامه عشق است نشان .ست سایه زاتشکده ماست فروغ مه مهروه از این آتش روشن که به جان .ست " هوشنگ ابتهاج " ... ادامه در لینک سایت منبع ...

نشود فاش...

نشود فاش .ی آنچه میان .ست تا اشارات نظر، نامه رسان .ست گوش کن با لب خاموش سخن میگویم پاسخم گو به نگاهی که زبان .ست روزگاری شد و . مرد ره عشق ندید حالیا چشم جهانی نگران .ست گرچه در خلوت راز دل ما . نرسید همه جا . عشق نهان .ست گو بهار دل و جان باش و خزان باش ، ار نه ای بسا باغ و بهاران که خزان .ست این همه قصه فردوس و تمنای بهشت گفتگویی و خیالی ز جهان .ست نقش ما گو ننگارند به دیباچه عقل هرکجا نامه عشق است نشان .ست سایه ز آتشکده ماست فروغ مه و مهر وه ازین آتش روشن که به جان .ست #هوشنگ_ابتهاج ... ادامه در لینک سایت منبع ...

بشنو

نشود فاش ی آنچه میان ست تا اشارات نظر نامه رسان ست گوش کن، با لب خاموش سخن می گویم پاسخم گو به نگاهی که زبان ست روزگاری شد و مرد ره عشق ندید حالیا چشم جهانی نگران ست! گرچه در خلوت راز دل ما نرسید همه جا عشق نهان ست گو بهار دل و جان باش و خزان باش، ار نه ای بسا باغ و بهاران که خزان ست! اینهمه قصه فردوس و تمنای بهشت گفت و گویی و خیالی ز جهان ست نقش ما گو ننگارند به دیباچه عقل هر کجا نامه عشق است، نشان ست سایه! ز آتشکده ماست فروغ مه و مهر وه از این آتش روشن که به جان ست! (هوشنگ ابتهاج) پ.ن: تولدتون مبارک ... ادامه در لینک سایت منبع ...

آنچه میان ست

نشود فاش ی آنچه میان ستتا اشارات نظر نامه رسان من توستگوش کن با لب خاموش سخن می گویمپاسخم گو به نگاهی که زبان ستروزگاری شد و مرد ره عشق ندیدحالیا چشم جهانی نگران ستگرچه در خلوت راز دل ما نرسیدهمه جا عشق نهان ستاین همه قصه فردوس و تمنای بهشتگفت و گویی و خیالی ز جهان ستنقش ما گو ننگارند به دیباچه عقلهرکجا نامه عشق است نشان ستسایه زاتشکده ماست فروغ مه مهروه از این آتش روشن که به جان ست شاعر: هوشنگ ابتهاج :سایه ... ادامه در لینک سایت منبع ...

تا باد میان نامه رسان است

تا باد میان نامه رسان استموی من و آرامش تو در نوسان است دستی که مرا از تو جدا کرد نفهمیددعوا نمک زندگی هم قفسان است هرچند که هر شاخه گلی رنگی و بویی…اما دَلگی خاصیت بوالهوسان است بگذار که اوقات تو را تلخ کنم گاهشیرینی بسیار، خوراک مگسان است هر روز زمین شاهد توفان مهیبی ستتا باد میان نامه رسان است دنیا که به کام نیست، نبوده استبگذار ندانیم به کام چه ان است! مژگان عباسلو ... ادامه در لینک سایت منبع ...

بهترین پیام رسان!

این روزها که ینگ پیام رسان تلگرام جدی ست و سیاستمداران پرجهد و کوشش ما(!) در اقداماتی مسبوق به سابقه در حال زدن تو سر و کله همدیگر هستند و بعضی ها در حال عمل شریف کپی از سورس های تلگرام و بیرون دادن آن به عنوان پیام رسان ملی هستند و رسانه های مجازی بسته به آنکه کدام یک پول بدهند این و آن را بهترین پیام رسان میخوانند و برایشان رتاژ میروند گفتیم ما هم از بهترین پیام رسان تاریخ بگوییم!پیام رسانی که هم نمی شد البته! به نظرم بهترین پیام رسان ها همان" نامه"ها هستند!همان نامه های قدیمی که دیگر رنگ نوستالژیک به خود گرفته اند و قدیمی ترهای ما بهتر حس و درکش میکنن ... ... ادامه در لینک سایت منبع ...

بهترین پیام رسان!

این روزها که ینگ پیام رسان تلگرام جدی ست و سیاستمداران پرجهد و کوشش ما(!) در اقداماتی مسبوق به سابقه در حال زدن تو سر و کله همدیگر هستند و بعضی ها در حال عمل شریف کپی از سورس های تلگرام و بیرون دادن آن به عنوان پیام رسان ملی هستند و رسانه های مجازی بسته به آنکه کدام یک پول بدهند این و آن را بهترین پیام رسان میخوانند و برایشان رتاژ میروند گفتیم ما هم از بهترین پیام رسان تاریخ بگوییم!پیام رسانی که هم نمی شد البته! به نظرم بهترین پیام رسان ها همان" نامه"ها هستند!همان نامه های قدیمی که دیگر رنگ نوستالژیک به خود گرفته اند و قدیمی ترهای ما بهتر حس و درکش میکنن ... ... ادامه در لینک سایت منبع ...

وه ازین آتش روشن که بجان من وتوست...

نشود فاش ی آنچه میان من وتوست تا اشارات نظر نامه رسان ست گوش کن با لب خاموش سخن می گویم پاسخم گو به نگاهی که زبان من وتوست روزگاری شد و مرد ره عشق ندید حالیا چشم جهانی نگران ست گر چه در خلوت راز دل ما نرسید همه جا ی عشق نهان من وتوست این همه قصه ی فردوس و تمنای بهشت گفت وگویی و خیالی ز جهان من وتوست نقش ما گو ننگارند به دیباچه ی عقل هرکجا نامه عشقست نشان من وتوست سایه ز آتشکده ی ماست فروغ مه ومهر وه ازین آتش روشن که بجان من وتوست "هوشنگ ابتهاج " ... ادامه در لینک سایت منبع ...

زبان چشم گاهی گویاتر از زبان زبان

نیگاش میکنم و رومو برمی گردونمافسانو میگممیگه:چییییییییییییه¿¿¿¿میگم: من که چیزی نگفتممیگه: زبونت اره اما اون چشمات هزارتا چیز گفت راست میگه...تشخیصش درست بود...معنا و مفهوم رو گرفتبا اینکه من ح چشمامو عوض ن ...فقط نیگاش خندم می گیرهنشود فاش ی آنچه میان ستتا اشارات نظر نامه رسان ستخندش میگیره ... ادامه در لینک سایت منبع ...

چرا این همه پیام رسان ساختم؟

چرا این همه پیام رسان درست اگر ما یک پیام رسان مثل تگرام داشته باشیم خیلی بهتره که 15 پیام رسان ضعیف داشته باشیم مثلا یکی از دوستانم در پیام رسان ای گپ عضو ولی خود من در پیام رسان سرویس عضو اگر بخواهم با دوستام صحبت کنم باید پیام رسان ای گپ را و عضو ان پیام رسان شوم من که نمی توانم 15 پیام رسان را کنم فقش بتوانم 3 تا از 15 تا را کنم ما به 15 پیام رسان نیاز نداریم ما به این تعداد پیام رسان احتیاج نداریم حتی اقل به سه پیام رسان احتیاج داریم یکی برای گفتگویی مردم باهم دیگری برای اداره جا ت اون یکی هم برای تبلیغات کالا اگر ما بتوانم این سه تا پیام رسان را توییات کنی ... ... ادامه در لینک سایت منبع ...

چرا این همه پیام رسان ساختم؟

چرا این همه پیام رسان درست اگر ما یک پیام رسان مثل تگرام داشته باشیم خیلی بهتره که 15 پیام رسان ضعیف داشته باشیممثلا یکی از دوستانم در پیام رسان ای گپ عضو ولی خود من در پیام رسان سرویس عضو اگر بخواهم با دوستام صحبت کنم باید پیام رسان ای گپ را و عضو ان پیام رسان شوم من که نمی توانم 15 پیام رسان را کنم فقش بتوانم 3 تا از 15 تا را کنم ائلا از این ما به 15 پیام رسان نیاز نداریم ووم از این ما به این تعداد پیام رسان احتیاج نداریم حتی اقل به سه پیام رسان احتیاج داریم یکی برای گفتگویی مردم باهم دیگری برای اداره جا ت اون یکی برای تبلیغات کالا اگر ما بتوانم این سه تا پیام ... ... ادامه در لینک سایت منبع ...

جان و جهان

پلک بر هم بزن این چشم اذان پخش کند اشهد انّ (تو) در کل جهان پخش کند خنده بر لب بنشان ح. لبخند تو را بدهم (حاج حسین و پسران) پخش کند بغلم کن همه جا ، شهر حسودی .د چشم تو بین .ن ، تیر و کمان پخش کند باد با موی تو هر لحظه تبانی کرده راز دیوانگی ام را به جهان پخش کند بشود فاش همه راز اشارات نظر قصه عشق مرا نامه رسان پخش کند شعر من خوب ترین شعر جهان است اگر ... آنچه از روی تو دیده ست زبان پخش کند وصف زیبایی تو در همه .اتم آب دریا شده تا قطره چکان پخش کند ... درد یعنی تو نباشی بغلم ناز کنی رادیو ... لحظه ای آواز بنان پخش کند ... - علی صفری - پ ن 1 : . سر کلاس بازرگانی می ... ... ادامه در لینک سایت منبع ...

سکوت

silence "not in words , in silence between , meaning lies: word embrace the known , but who impart to us our shared secret.".... kathleen raine (1908-2003) such a nice poem from the book 365 day with english litrature (2007) dr elahi qomshei. when i read this poem i remember this persian poem from hooshang ebtehaj which the translation is: till we are talking through the eye contact no one will be aware of our secrets and our love and what is between us. نشود فاش .ی آنچه میان .ست،........... تا اشارات نظر نامه رسان .ست ... ادامه در لینک سایت منبع ...

علی صفری

پلک بر هم بزن، این چشم اذان پخش کنداشهَدُ انّ «تو» در کل جهان پخش کندخنده بر لب بنشان، ح. لبخند تو را بدهم «حاج حسین و پسران» پخش کندبغلم کن همه جا! شهر حسودی .دچشم تو بین .ن، تیر و کمان پخش کندباد با موی تو هر لحظه تبانی کرده راز دیوانگی ام را به جهان پخش کندبشود فاشِ همه راز اشارات نظر!قصه ی عشق مرا نامه رسان پخش کندشعر من خوب ترین شعر جهان است اگرآن چه از روی تو دیده ست، زبان پخش کندوصف زیبایی تو در همه ی .اتمآبِ دریا شده تا قطره چکان پخش کند•درد یعنی تو نباشی بغلم ناز کنی رادیو لحظه ای آواز بنان پخش کند ... ادامه در لینک سایت منبع ...

نظرتان در مورد پیام رسان داخلی چیست

سلام بی مقدمه از شما مخاطب فهمیم میپرسم که نظرتان در خصوص پیام رسان های داخلی چیست ؟ اصلا چه تعداد پیام رسان داخلی با چه نام هایی در ایران فعال هستند ؟ آیا میتوان گفت پیام رسان های داخلی میتوانند جای تلگرام را بگیرند؟ این روز ها بحث داغ پیام رسان های داخلی به گوش میرد , پیام رسانی از جمله ( پیام رسان سروش , پیام رسان بله , پیام رسان آی گپ و ویسپی ) در بازار و مارکت های ایرانی دیده شده اند از بین این پیام رسان ها تنها پیام رسان سروش کمی قدرتمندتر با پشتیبان قوی تری ظاهر شد پیام رسان سروش متعلق به چه ارگانی است ؟ پیام رسان داخلی سروش هم اکنون تحت حمایت صد? ... ... ادامه در لینک سایت منبع ...

آواز بنان

پلک بر هم بزن این چشم اذان پخش کند اشهَدُ انّ "تو" در کل جهان پخش کند خنده بر لب بنشان ح لبخند تو را بدهم "حاج حسین و پسران" پخش کنند بغلم کن همه جا! چشم حسودی د چشم تو بین ن تیر و کمان پخش کند باد با موی تو هرلحظه تبانی کرده راز دیوانگی ام را به جهان پخش کند بشود فاش همه راز اشارات نظر! قصه عشق مرا نامه رسان پخش کند شعر من خوب ترین شعر جهان است اگر آنچه از روی تو دیده ست زبان پخش کند وصف زیبایی تو در همه اتم آبِ دریاشده تا قطره چکان پخش کند درد یعنی تو نباشی بغلم ناز کنی رادیو لحظه ای آواز بنان پخش کند « علی صفری » ... ادامه در لینک سایت منبع ...

استخدام تحصیلدار و نامه رسان آقا

استخدام تحصیلدار و نامه رسان آقادر انجمن اهدای عضو ایرانیانانجمن اهدای عضو ایرانیان در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود از واجدین شرایط در تهران دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی شرایط احراز تحصیلدار و نامه رسان * آقا * ۱نفر * به صورت تمام وقت * دارای موتورسیکلت * جوان * ترجیحا متاهل * مقیم تهران متقاضیان محترم می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال و یا جهت .ب اطلاعات بیشتر همه روزه از ساعت ۹ صبح تا ۵ بعدازظهر با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. ادامه مطلب ... ادامه در لینک سایت منبع ...

. ترجمه فارسی اشارات

پس از اینکه فایل عربی کتاب اشارات را در وبلاگ قرار دادیم، هم اکنون ترجمه فارسی کتاب "الاشارات و .نبیهات" را به خدمت شما تقدیم می کنیم. این کتاب شامل ترجمه بخش طبیعیات و الهیات اشارات ابن سینا است و توسط عبد السلام بن محمود در قرن هفتم به فارسی ترجمه شده است و . به طبع رسیده است. میتوانید این کتاب ارزشنمد را از لینک زیر دریافت کنید: ادامه مطلب ... ادامه در لینک سایت منبع ...

پیام رسان های ایرانی

در زیر 6 پیام رسان ایرانی را به شما معرفی می کنیم: 1- پیام رسان سروش https://soroush-app.ir/#%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa 2-پیام رسان گپ https://gap.im/ 3-پیام رسان بله https://bale.ai/# 4-پیام رسان آی گپ https://www.igap.net/ 5-پیام رسان ایتا https://www.eitaa.com/ 6-پیام رسان بیسفون https://bisphone.com/fa/ ... ادامه در لینک سایت منبع ...

پیام رسان های ایرانی

ر زیر 6 پیام رسان ایرانی را به شما معرفی می کنیم: 1- پیام رسان سروش https://soroush-app.ir/#%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa 2-پیام رسان گپ https://gap.im/ 3-پیام رسان بله https://bale.ai/# 4-پیام رسان آی گپ https://www.igap.net/ 5-پیام رسان ایتا https://www.eitaa.com/ 6-پیام رسان بیسفون https://bisphone.com/fa/ ... ادامه در لینک سایت منبع ...

خودت را از من نگیر

نشود فاش ی،انچه میان و من توست چقدر خوبه دارمت،وگرنه زیر تمام این حرف ها و بغض هایم له میشدم تا اشارات نظر،نامه رسان ست اما ،چقدر دور و سردرگمم که قصه چشمهای تو را نمی توانم بخوانم ،اما چقدر خوب است که تو از چشمهایم میخوانی گوش کن، با لب خاموش سخن می گویم از وقتی بهم گفتی:وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرید، دیگر دنبال مقدمه چینی نمیگردم و میروم سر اصل مطلب گوش کن،پاسخم به نگاهی که زبان و ست و مهم نیست توی تنهایی هایم هستم یا بین شلوغی آدمها،از نگاهم تمام حالم را میفهمی ... ادامه در لینک سایت منبع ...

معرفی پیام رسان سروش

با توجه به محدودیت هایی که اخیرا در استفاده از پیام رسان تلگرام و برخی از پیام رسان های خارجی در کشور ایجاد شده است ، بسیاری از کاربران به فکر استفاده از پیام رسان های داخلی افتاده اند . یکی از پیام رسان های داخلی محبوب در کشور پیام رسان سروش است . در مقاله امروز گروه مشاوره هیواتک قصد داریم در خصوص پیام رسان سروش و امکانات و ویژگی های این پیام رسان صحبت کنیم و طریقه نصب پیام رسان سروش را آموزش دهیم . مقاله : شدن تلگرام و نرم افزار جایگزین تلگرام را بخوانید . ” آیا می دانستید امکان پرداخت در پیام رسان سروش وجود دارد . “ ادامه مطلب... ... ادامه در لینک سایت منبع ...

۱۷۰ مجلس ایران خواستار مقابله فوری با شکن ها شدند

۱۷۰ مجلس شورای ی در نامه ای به سران سه قوه در ایران، با اعلام اینکه های اخیر «در بستر» پیام رسان های خارجی انجام شده است، خواستار جایگزینی پیام رسان های داخلی به جای این پیام رسان ها و ساماندهی شکن ها شدند. به گزارش خبرگزاری تی ایرنا، این نمایندگان در نامه ای که در جلسه علنی روز ۲۶ دی مجلس قرائت شد، اعلام د که در چند ماه گذشته، به گفته آنان، «بدخواهان و دشمنان ملت ایران با سوءاستفاده از برخی زمینه های داخلی، حداکثر بهره را از پیام رسان های خارجی برای ایجاد ناامنی، فساد و آشوب در ای ایران برده اند». دراین بیانیه از «حمله به مجلس شورای ی، ترویج خشونت، ا? ... ... ادامه در لینک سایت منبع ...

جیمز باند دنیای کبوترها

این کبوتر یکی ان نامه رسان انگلستان در جنگ جهانی دوم بوده است او با موفقیت بیش از چند صد یت را به عنوان نامه رسان مخفی انجام داده است و در تصویر دیگری فردی را می بینید که از نظامیان باز نشسته انگلسیی که مربی این کبوتر در انگلستان بوده است اسکلت این کبوتر را به دلیل قدر دانی از یاد او در محفظه ای شیشه ای نگهداری می کند. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

esharate/arvah

بنام خدا اشارات ارواح فرامرز ملاحسین تهرانی هر کدام از ما انسانها پیرامون خویش محافظان و نگهبانانی از دنیای غیب داریم که همواره در حال ارسال اشارات و پیامها و هشدارهایی برای ما هستند. ارواح حامی و نگهبان و بعضا ارواح نیکوکاری که قصد کمک به انسانها را دارند، به هر طریقی شده خواهان آن هستند که در لحظاتی که از روی غفلت و یا سهل انگاری ما پایمان را از گلیم مان درازتر می کنیم، با القائات و اشارات خویش ما از انجام آن کار منصرف کرده و یا به انجام یک عمل و کار و یا گفتن یک سخن ترغیب نمایند. ادامه مطلب ... ادامه در لینک سایت منبع ...

پیام رسان گپ

این روز ها بحث پیام رسان های ایرانی بسیار داغ است و هر روز یک پیام رسان جدید با قابلیت های جدید و مختلفی به کاربران معرفی می شود . گپ نیز جزو یکی از این پیام رسان ها است . در معرفی گپ می توان گفت که این پیام رسان شباهت ظاهری بسیار زیادی به تلگرام دارد اما دارای ویژگی های دیگری است و تمامی نیاز هایی که کاربران از یک پیام رسان را دارند بر طرف می کند . در پیام رسان گپ می توانید گروه و کانال بسازید ، پیام هایتان را ویرایش کنید ، استیکر ارسال کنید و بسیاری از امکانات تلگرام به اضافه ی امکانات جدیدتر و به روز تری را در این پیام رسان در اختیار داشته باشید ... ... ادامه در لینک سایت منبع ...

پیام رسان ایرانی «گپ»

بهترین پیام رسان ایرانی پیام رسان «گپ» برای موبایل و کامپیوتربعد از صدور دستور مسدود سازی تلگرام ، پیام رسان های جایگزین با هجوم کاربران ایرانی مواجه شده اند و در این میان پیام رسان «گپ» به عنوان جایگزین تلگرام از سوی کاربران ایرانی مورد استفاده قرار گرفته است.پیام رسان گپ از سوی کاربران ایرانی با بیشترین استقبال مواجه شده است و کاربران دلایل مختلفی را برای استفاده از این پیام رسان عنوان کرده اند. تی نبودن این پیام رسان و عدم قطع سرور و اختلال در ارتباط های کاربران در این پیام رسان از مهمترین دلایل استفاده کاربران از این پیام رسان در ... ... ادامه در لینک سایت منبع ...

رمی. های شاد مجلسی خوشگل ( از دس ندید)

اینم چنتا دمو از رمی. های شاد مجلسی خوشگل از دس ندیدجهت .ید پکیج مجموعه آهنگ های فوق العاده شاد ار.تری پیام بدیدادمین اصلیبرچسب ها: رمی. های شاد مجلسی، ار.تری داود نادری، رمی. شاد جدید عروسی، رمی. عروسی، می. عروسی، می. شاد عروسیا، شاد جدیدترین برای عروسی، آلبوم شاد عروسی جدید، . آهنگ شاد جدید برای عروسی، آهنگ شاد گلچین عروسی ... ادامه در لینک سایت منبع ...

جستجوهای اتفاقی

فرآیند جستجو و بازنشر مطالب مرتبط با عبارت اشارات نظر نامه رسان ست توسط ربات های هوشمند خبری از بین منابع معتبر فارسی زبان دریافت و نمایش داده میشوند.