اشارات نظر نامه رسان ست

عبارت اشارات نظر نامه رسان ست مابین هزاران خبر و مطلب فارسی جستجو شده و نتیجه آن به نمایش درآمده است. کلیه مطالب جستجو شده با ذکر منبع آن منتشر شده است لذا با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک و با عنایت به اینکه وب سایت مجله مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق مولفان در قانون فوق و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور بر عهده منبع اطلاعات نمایش داده شده مرتبط با عبارت اشارات نظر نامه رسان ست میباشد.اخدکهدچقد منو یاد تو میندازه

sara naeini esharate nazar #saranaeini شود فاش ی آنچه میان من و تست تا اشارات نظر نامه رسان من و تست گوش کن با لب خاموش سخن میگویم پاسخم گو به نگاهی که زبان من و تست شود فاش ی آنچه میان من و تست تا اشارات نظر نامه رسان من و تست گوش کن با لب خاموش سخن میگویم پاسخم گو به نگاهی که زبان من و تست روزگاری شد و مرد ره عشق ندید حالیا چشم جهانی نگران من و تست گرچه در خلوت راز دل ما نرسید همه جا عشق نهان ست ست ست گو بهار دل و جان باش و خزان باش ار نه ای بسا باغ و بهاران که خزان من و تست این همه قصه فردوس و تمنای بهشت گفتگویی و خیالی ز جهان من و تست نقش ما گو ننگارند به دیباچه عقل هرکجا نامه عشق است نشان من و تست سایه ز آتشکده ماست فروغ مه و مهر وه ازین آتش روشن که به جان من و تست ... ادامه در لینک سایت منبع ...

ی عشق نهان ه ...

نشود فاش ه ی انچه میان ه منو توست تا اشارات نظر نامه رسان ه منو توست گوش کن با لب ه خاموش سخن میگویم، گوش کن پاسخم گو به نگاهی که زبان ه منو توست لالالاااااای لاااااا لالالاااااای لالالالالا لااااااا لا لالا روزگاری شده مرد ه ره عشق ندید حالیا چشم ه جهانی نگران ه منو توست گرچه در خلوت ه راز ه منو تو نرسید، نرسید همه جا عشق ه نهان ه منو توست، منو توست. پ.ن: یه اهنگ بی نهایت خوش حس ه از میلاد درخشانی. به اسم " اشارات نظر". ... ادامه در لینک سایت منبع ...

پست هشتم

نشود فا ی آنچه میان ست ... تا اشارات نظر نامه رسان ست ... گوش کن با لب بسته سخن میگویم... پاسخم گو به نگاهی که زبان ست ... ... ادامه در لینک سایت منبع ...

ترانه نگار 34

مشود فاش ی آنچه میان ست تا اشارات نظر نامه رسان ست گوش کن با لب خاموش ، سخن میگویم پاسخم گو به نگاهی که زبان ست حال این ترانه خیلی خوبه بشنوید با صدای سارا نائینی ( توصیه میشود ) بشنوید با صدای میلاد درخشانی ... ادامه در لینک سایت منبع ...

(بدون عنوان)

نشود فاش ی آنچه میان ستتا اشارات نظر نامه رسان ستگوش کن با لب خاموش سخن می گویمپاسخم گو به نگاهی که زبان ستروزگاری شد و مرد ره عشق ندیدحالیا چشم جهانی نگران ستگرچه در خلوت راز دل ما نرسیدهمه جا ی عشق نهان ستاین همه قصه ی فردوس و تمنای بهشتگفت و گویی و خیالی ز جهان ستنقش ما گو ننگارند به دیباچه ی عقلهر کجا نامه ی عشق است، نشان ستسایه زاتشکده ماست فروغ مه و مهروه از این آتش روشن که به جان ست#هوشنگ_ابتهاج ... ادامه در لینک سایت منبع ...

با لب خاموش سخن می گویم

نشود فاش ی آنچه میان ستتا اشارات نظر نامه رسان ستگوش کن با لب خاموش سخن می گویمپاسخم گو به نگاهی که زبان ستروزگاری شد و مرد ره عشق ندیدحالیا چشم جهانی نگران ستگرچه در خلوت راز دل ما نرسیدهمه جا ی عشق نهان ستاین همه قصه ی فردوس و تمنای بهشتگفت و گویی و خیالی ز جهان ستنقش ما گو ننگارند به دیباچه ی عقلهر کجا نامه ی عشق است، نشان ستسایه زاتشکده ماست فروغ مه و مهروه از این آتش روشن که به جان ست#هوشنگ_ابتهاج ... ادامه در لینک سایت منبع ...

تا باد میان نامه رسان است

تا باد میان نامه رسان استموی من و آرامش تو در نوسان است دستی که مرا از تو جدا کرد نفهمیددعوا نمک زندگی هم قفسان است هرچند که هر شاخه گلی رنگی و بویی…اما دَلگی خاصیت بوالهوسان است بگذار که اوقات تو را تلخ کنم گاهشیرینی بسیار، خوراک مگسان است هر روز زمین شاهد توفان مهیبی ستتا باد میان نامه رسان است دنیا که به کام نیست، نبوده استبگذار ندانیم به کام چه ان است! مژگان عباسلو ... ادامه در لینک سایت منبع ...

شود فاش ی آنچه میان ست تا اشارات نظر نامه رسان من توستگوش کن با لب خاموش سخن می گویم پاسخم گو به نگاهی که زبان ستروزگاری شد و مرد ره عشق ندیدحالیا چشم جهانی نگران ستگرچه در خلوت راز دل ما نرسیدهمه جا عشق نهان ستگو بهار دل و جان باش و خزان باش ،ارنهای بسا باغ و بهاران که خزارن ستاین همه قصه فردوس و تمنای بهشتگفت و گویی و خیالی ز جهان ستنقش ما گو ننگارند به دیباچه عقلهرکجا نامه عشق است نشان ستسایه زاتشکده ماست فروغ مه مهروه از این آتش روشن که به جان ست ... ادامه در لینک سایت منبع ...

گوش کن.....

نشود فاش ی آنچه میان من وتوستتا اشارات نظر نامه رسان ستگوش کن با لب خاموش سخن می گویمپاسخم گو به نگاهی که زبان من وتوستروزگاری شد و مرد ره عشق ندیدحالیا چشم جهانی نگران ستگر چه در خلوت راز دل ما نرسیدهمه جا ی عشق نهان من وتوستاین همه قصه ی فردوس و تمنای بهشتگفت وگویی و خیالی ز جهان من وتوستنقش ما گو ننگارند به دیباچه ی عقلهرکجا نامه عشقست نشان من وتوستسایه ز آتشکده ی ماست فروغ مه ومهروه ازین آتش روشن که بجان من وتوست ... ادامه در لینک سایت منبع ...

گوش کن.....

نشود فاش ی آنچه میان من وتوستتا اشارات نظر نامه رسان ستگوش کن با لب خاموش سخن می گویمپاسخم گو به نگاهی که زبان من وتوستروزگاری شد و مرد ره عشق ندیدحالیا چشم جهانی نگران ستگر چه در خلوت راز دل ما نرسیدهمه جا ی عشق نهان من وتوستاین همه قصه ی فردوس و تمنای بهشتگفت وگویی و خیالی ز جهان من وتوستنقش ما گو ننگارند به دیباچه ی عقلهرکجا نامه عشقست نشان من وتوستسایه ز آتشکده ی ماست فروغ مه ومهروه ازین آتش روشن که بجان من وتوست ... ادامه در لینک سایت منبع ...

تا اشارات نظر نامه رسان ست

درود...دوستان عزیز گمان کنم این آ ین پست شهریورماه و به عبارتی آ ین پست تابستون باشه...! غزلی از هوشنگ ابتهاج(سایه)،غزلسرای ناب ،که بسیار زیبا و گیراست...امیدوارم لذت ببرید نشود فاش ی آنچه میان ستتا اشارات نظر نامه رسان ستگوش کن با لب خاموش سخن می گویمپاسخم گو به نگاهی که زبان ستروزگاری شد و مرد ره عشق ندیدحالیا چشم جهانی نگران ستگرچه در خلوت راز دل ما نرسیدهمه جا عشق نهان ستگو بهار دل و جان باش و خزان باش، ارنهای بسا باغ و بهاران که خزان ستاین همه قصه فردوس و تمنای بهشتگفت و گویی و خیالی ز جهان ستنقش ما گو ننگارند به دیباچه عقلهرکجا نامه عشق است نشان ستسایه زاتشکده ماست فروغ مه مهروه از این آتش روشن که به جان ست ... ادامه در لینک سایت منبع ...

تا اشارات نظر نامه رسان ست...

درود...دوستان عزیز گمان کنم این آ ین پست شهریورماه و به عبارتی آ ین پست تابستون باشه...! غزلی از هوشنگ ابتهاج(سایه)،غزلسرای ناب ،که بسیار زیبا و گیراست...امیدوارم لذت ببرید نشود فاش ی آنچه میان ستتا اشارات نظر نامه رسان ستگوش کن با لب خاموش سخن می گویمپاسخم گو به نگاهی که زبان ستروزگاری شد و مرد ره عشق ندیدحالیا چشم جهانی نگران ستگرچه در خلوت راز دل ما نرسیدهمه جا عشق نهان ستگو بهار دل و جان باش و خزان باش، ارنهای بسا باغ و بهاران که خزان ستاین همه قصه فردوس و تمنای بهشتگفت و گویی و خیالی ز جهان ستنقش ما گو ننگارند به دیباچه عقلهرکجا نامه عشق است نشان ستسایه زاتشکده ماست فروغ مه مهروه از این آتش روشن که به جان ست ... ادامه در لینک سایت منبع ...

گوش کن با لب خاموش سخن می گویم

ولله که شهر بی تو مرا حبس میشود نشود فاش ی آنچه میان ست تا اشارات نظر نامه رسان من توست گوش کن با لب خاموش سخن می گویم پاسخم گو به نگاهی که زبان ست نشود فاش ی آنچه میان ست تا اشارات نظر نامه رسان من توست گوش کن با لب خاموش سخن می گویم پاسخم گو به نگاهی که زبان ست روزگاری شد و مرد ره عشق ندید حالیا چشم جهانی نگران ست گرچه در خلوت راز دل ما نرسید همه جا عشق نهان ست گو بهار دل و جان باش و خزان باش ،ارنه ای بسا باغ و بهاران که خزارن ست این همه قصه فردوس و تمنای بهشت گفت و گویی و خیالی ز جهان ست نقش ما گو ننگارند به دیباچه عقل هرکجا نامه عشق است نشان ست سایه زاتشکده ماست فروغ مه مهر وه از این آتش روشن که به جان ست ... ادامه در لینک سایت منبع ...

اشارات نظر نامه رسان ست

نشود فاش ی آنچه میان ستتا اشارات نظر نامه رسان ستگوش کن با لب خاموش سخن میگویمپاسخم ده به نگاهی که زبان ست روزگاری شد و مَرد ره عشق ندیدحالیا چشم جهانی نگران ستگرچه در خلوت راز دل ما ندیدهمه جا ی عشق نهان ست این همه قصه ی فردوس و تمنای بهشتگفت و گویی ز خیال و ز جهان ستنقش ما گو ننگارند به دیباچه ی عقلهر کجا نامه ی عشق است نشان ست سایه ز آتشکده ی ماست فروغ مه و مهروای از این آتش روشن که به جان ست این ترانه زیبا از هوشنگ ابتهاج عزیز هست ، خانم سارا نائینی م خوندتش...قشنگه... روزها مث باد میگذره... امروزم بودم کلا با ادما حال نمیکنم با هیچ بچه ها باهم رقابت دارن سر اینکه تدریس بگیرن و فلان موسسه کنکور برن، من تو فکر کلینیک حیوانات خانگی ام، تو فکر اموزش نقاشی و سه تار نوازیمم... گاهی فکر میکنم "پول" اونچه که ساخته بشره و حیاتی ترین مساله زندگی بشرم هست کاش واقعا اهمیتی نداشت... من اگه دغدغه پرداخت شهریه نداشتم و از طرفی سرمایه ای میداشتم که میتونستم یه کلینیک بزنم و یه دامپزشک استخدام کنم، سروکله زدن با حیوانات ترجیح میدم... مورد توجه بودن دوست نمیدارم... پروفسور دوست داره با بچه هاش صمیمی باشه و بگو بخن ... ادامه در لینک سایت منبع ...

میان عاشق و معشوق رمز بسیار است..

نشود فاش ی آنچه میان ست تا اشارات نظر نامه رسان من توست گوش کن با لب خاموش سخن می گویم پاسخم گو به نگاهی که زبان ست روزگاری شد و مرد ره عشق ندید حالیا چشم جهانی نگران ست گرچه در خلوت راز دل ما نرسید همه جا عشق نهان ست گو بهار دل و جان باش و خزان باش، ارنه ای بسا باغ و بهاران که خزان ست این همه قصه فردوس و تمنای بهشت گفت و گویی و خیالی ز جهان ست نقش ما گو ننگارند به دیباچه عقل هرکجا نامه عشق است نشان ست سایه زآتشکده ماست فروغ مه و مهر وه از این آتش روشن که به جان ست * اشارات نظر : هوشنگ ابتهاج ... ادامه در لینک سایت منبع ...

میان عاشق و معشوق رمز بسیار است..

نشود فاش ی آنچه میان ست تا اشارات نظر نامه رسان من توست گوش کن با لب خاموش سخن می گویم پاسخم گو به نگاهی که زبان ست روزگاری شد و مرد ره عشق ندید حالیا چشم جهانی نگران ست گرچه در خلوت راز دل ما نرسید همه جا عشق نهان ست گو بهار دل و جان باش و خزان باش، ارنه ای بسا باغ و بهاران که خزان ست این همه قصه فردوس و تمنای بهشت گفت و گویی و خیالی ز جهان ست نقش ما گو ننگارند به دیباچه عقل هرکجا نامه عشق است نشان ست سایه زآتشکده ماست فروغ مه و مهر وه از این آتش روشن که به جان ست * اشارات نظر : هوشنگ ابتهاج ... ادامه در لینک سایت منبع ...

میان عاشق و معشوق رمز بسیار است..

نشود فاش ی آنچه میان ست تا اشارات نظر نامه رسان ست گوش کن با لب خاموش سخن می گویم پاسخم گو به نگاهی که زبان ست روزگاری شد و مرد ره عشق ندید حالیا چشم جهانی نگران ست گرچه در خلوت راز دل ما نرسید همه جا عشق نهان ست گو بهار دل و جان باش و خزان باش، ارنه ای بسا باغ و بهاران که خزان ست این همه قصه فردوس و تمنای بهشت گفت و گویی و خیالی ز جهان ست نقش ما گو ننگارند به دیباچه عقل هرکجا نامه عشق است نشان ست سایه زآتشکده ماست فروغ مه و مهر وه از این آتش روشن که به جان ست * اشارات نظر : هوشنگ ابتهاج ... ادامه در لینک سایت منبع ...

زبان نگاه

زبان نگاه نشود فاش ی آنچه میان ست تا اشارات نظر نامه رسان ست گوش کن با لب خاموش سخن می گویم پاسخم گو به نگاهی که زبان ست روزگاری شد و مرد ره عشق ندید حالیا چشم جهانی نگران ست گر چه در خلوت راز دل ما نرسید همه جا ی عشق نهان ست گو بهار دل و جان باش و خزان باش ، ارنه ای بسا باغ و بهاران که خزان ست این همه قصه ی فردوس و تمنای بهشت گفت و گویی و خیالی ز جهان ست نقش ما گو ننگارند به دیباچه ی عقل هر کجا نامه ی عشق است نشان ست سایه ز آتشکده ی ماست فروغ مه و مهر وه ازین آتش روشن که به جان ست ... ادامه در لینک سایت منبع ...

پیرمردی محاطش کرده بود

یادته ؟ پارسال از اشارات نظرِ میلاد درخشانی سوییچ میکردی به اشارات نظر سارا نائینی و بالع . ... ادامه در لینک سایت منبع ...

چرا این همه پیام رسان ساختم؟

چرا این همه پیام رسان درست اگر ما یک پیام رسان مثل تگرام داشته باشیم خیلی بهتره که 15 پیام رسان ضعیف داشته باشیممثلا یکی از دوستانم در پیام رسان ای گپ عضو ولی خود من در پیام رسان سرویس عضو اگر بخواهم با دوستام صحبت کنم باید پیام رسان ای گپ را و عضو ان پیام رسان شوم من که نمی توانم 15 پیام رسان را کنم فقش بتوانم 3 تا از 15 تا را کنم ائلا از این ما به 15 پیام رسان نیاز نداریم ووم از این ما به این تعداد پیام رسان احتیاج نداریم حتی اقل به سه پیام رسان احتیاج داریم یکی برای گفتگویی مردم باهم دیگری برای اداره جا ت اون یکی برای تبلیغات کالا اگر ما بتوانم این سه تا پیام رسان را توییات کنیم بهتر تا 15 تا پیام رسان تگرام فقط یک پیام رسان بود نه 15 تا پیام رسان درضمن تگرام این همه کار میکرده حال شما نمیخواهد مثل تگرام بسازید حتی اقل سه را میتواند بسازد . این بود نظر من در مورد پیام رسانها فریبرز دوست محمدی ... ادامه در لینک سایت منبع ...

زبان نگاه

زبان نگاه نشود فاش ی آنچه میان ست تا اشارات نظر نامه رسان ست گوش کن با لب خاموش سخن می گویم پاسخم گو به نگاهی که زبان ست روزگاری شد و مرد ره عشق ندید حالیا چشم جهانی نگران ست گر چه در خلوت راز دل ما نرسید همه جا ی عشق نهان ست گو بهار دل و جان باش و خزان باش ، ارنه ای بسا باغ و بهاران که خزان ست این همه قصه ی فردوس و تمنای بهشت گفت و گویی و خیالی ز جهان ست نقش ما گو ننگارند به دیباچه ی عقل هر کجا نامه ی عشق است نشان ست سایه ز آتشکده ی ماست فروغ مه و مهر وه ازین آتش روشن که به جان ست ... ادامه در لینک سایت منبع ...

چرا این همه پیام رسان ساختم؟

چرا این همه پیام رسان درست اگر ما یک پیام رسان مثل تگرام داشته باشیم خیلی بهتره که 15 پیام رسان ضعیف داشته باشیم مثلا یکی از دوستانم در پیام رسان ای گپ عضو ولی خود من در پیام رسان سرویس عضو اگر بخواهم با دوستام صحبت کنم باید پیام رسان ای گپ را و عضو ان پیام رسان شوم من که نمی توانم 15 پیام رسان را کنم فقش بتوانم 3 تا از 15 تا را کنم ما به 15 پیام رسان نیاز نداریم ما به این تعداد پیام رسان احتیاج نداریم حتی اقل به سه پیام رسان احتیاج داریم یکی برای گفتگویی مردم باهم دیگری برای اداره جا ت اون یکی هم برای تبلیغات کالا اگر ما بتوانم این سه تا پیام رسان را توییات کنیم بهتر تا 15 تا پیام رسان تگرام فقط یک پیام رسان بود نه 15 تا پیام رسان درضمن تگرام این همه کار میکرده حال شما نمیخواهد مثل تگرام بسازید حتی اقل سه را میتواند بسازد . این بود نظر من در مورد پیام رسانها فریبرز دوست محمدی ... ادامه در لینک سایت منبع ...

نشود فاش...

نشود فاش ی آنچه میان ست تا اشارات نظر، نامه رسان ست گوش کن با لب خاموش سخن میگویم پاسخم گو به نگاهی که زبان ست روزگاری شد و مرد ره عشق ندید حالیا چشم جهانی نگران ست گرچه در خلوت راز دل ما نرسید همه جا عشق نهان ست گو بهار دل و جان باش و خزان باش ، ار نه ای بسا باغ و بهاران که خزان ست این همه قصه فردوس و تمنای بهشت گفتگویی و خیالی ز جهان ست نقش ما گو ننگارند به دیباچه عقل هرکجا نامه عشق است نشان ست سایه ز آتشکده ماست فروغ مه و مهر وه ازین آتش روشن که به جان ست #هوشنگ_ابتهاج ... ادامه در لینک سایت منبع ...

زبان چشم گاهی گویاتر از زبان زبان

نیگاش میکنم و رومو برمی گردونمافسانو میگممیگه:چییییییییییییه¿¿¿¿میگم: من که چیزی نگفتممیگه: زبونت اره اما اون چشمات هزارتا چیز گفت راست میگه...تشخیصش درست بود...معنا و مفهوم رو گرفتبا اینکه من ح چشمامو عوض ن ...فقط نیگاش خندم می گیرهنشود فاش ی آنچه میان ستتا اشارات نظر نامه رسان ستخندش میگیره ... ادامه در لینک سایت منبع ...

آبروریزی نامه به ترامپ!

به دلیل عدم رعایت تشریفات و عرف دیپلماتیک، سفارت سوئیس نامه به ترامپ را برگشت زده و علت این اقدام را «نامه رسان» نبودن اعلام کرده است که در این صورت این نامه برای ترامپ ارسال نشده است. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

کاریکاتور: آبروریزی نامه به ترامپ!

به دلیل عدم رعایت تشریفات و عرف دیپلماتیک، سفارت سوئیس نامه به ترامپ را برگشت زده و علت این اقدام را «نامه رسان» نبودن اعلام کرده است که در این صورت این نامه برای ترامپ ارسال نشده است. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

نشود فاش ی آنچه میان ست

نشود فاش ی آنچه میان ست شاعر: هوشنگ ابتهاج نشود فاش ی آنچه میان ستتا اشارات نظر نامه رسان من توست گوش کن با لب خاموش سخن می گویمپاسخم گو به نگاهی که زبان ست روزگاری شد و مرد ره عشق ندیدحالیا چشم جهانی نگران ست گرچه در خلوت راز دل ما نرسیدهمه جا عشق نهان ست این همه قصه فردوس و تمنای بهشتگفت و گویی و خیالی ز جهان ست نقش ما گو ننگارند به دیباچه عقلهرکجا نامه عشق است نشان ست سایه زاتشکده ماست فروغ مه مهروه از این آتش روشن که به جان ست ... ادامه در لینک سایت منبع ...

مقایسه سروش و تلگرام

در اینجا میخواهیم تا به مقایسه تلگرام و پیام رسان سروش بپردازیم. من چند روزی هس که پیام رسان سروش را راه اندازی و میخام که چند نکته رو در مورد پیام رسان سروش بگم و امیدوارم که مسئولین این پیام رسان به حل اون بپردازند تا انشالله این پیام رسان داخلی هم رشد کنه. اولین نکته این هست که متاسفانه پست های این پیام رسان در کانال یه صورت تمام صفحه هست و این جالب نیست و اگر بتونند همانند تلگرام پست ها رو از ح تمام صفحه بردارند زیباتر میشه. کیفیت تماس در پیام رسان سروش کم هس و بهتر هس تا روی این موضوع هم کار بشه و کیفیت صدا رو بالا ببرند. اینترنت رایگان در پیام رسان سروش یک مزیت نسبت به تلگرام هس و امیدواریم که تا پیان ادامه داشته باشه. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

ه.ا.سایه

“نشود فاش ی آنچه میان ستتا اشارات نظر نامه رسان ستگوش کن با لب خاموش سخن می گویمپاسخم گو به نگاهی که زبان ستروزگاری شد و مرد ره عشق ندیدحالیا چشم جهانی نگران ستگر چه در خلوت راز دل ما نرسیدهمه جا ی عشق نهان ستگو بهار دل و جان باش و خزان باش، ارنهای بسا باغ و بهاران که خزان ستاین همه قصه ی فردوس و تمنای بهشتگفت و گویی و خیالی ز جهان ستنقش ما گو ننگارند به دیباچه ی عقلهر کجا نامه ی عشق است نشان ستسایه ز آتشکده ی ماست فروغ مه و مهروه ازین آتش روشن که به جان ست” ― هوشنگ ابتهاج ... ادامه در لینک سایت منبع ...

پایان بررسی آئین نامه پیام رسان های داخلی و خارجی/ وزارت ارتباطات پروانه ارتباطی و وزارت ارشاد مجوز تبلیغات می دهد

دبیر شورای عالی فضای مجازی از پایان بررسی آئین نامه فعالیت پیام رسان های داخلی و خارجی در جلسه روز شنبه شورا خبر داد و گفت: در این آیین نامه نقش وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد، صداوسیما، قوه قضاییه و معاونت علمی رئیس جمهور مشخص شده است. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

نامه به ارتباطات پس از جلسه شورای عالی امنیت ملی؛ با شکن ها و کانال های خلاف برخورد جدی و موثر شود

در نامه ای به آذری جهرمی برای برخورد جدی با سایت ها و کانال های خلاف ، ساماندهی ها، برخورد مؤثر با ها، رفع انحصار از پیام رسان های خارجی و حمایت از پیام رسان های داخلی 6 دستور صادر کرده است. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

وزارت ارتباطات ید کدام پیام رسان را تکذیب کرد؟

در برهه انتخابات، و یا اختلال اندازی عمدی بر پیام رسان های تلگرام و مشابه های آن، دعوتی تی برای کوچ اجباری به پیام رسان مورد حمایت خودش است. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

نگاه زبان ....

نشود فاش ی آنچه میان ست تا اشارات نظر نامه رسان ست گوش کن با لب خاموش سخن می گویم پاسخم گو به نگاهی که زبان ست روزگاری شد و مرد ره عشق ندید حالیا چشم جهانی نگران ست گر چه در خلوت راز دل ما نرسید همه جا ی عشق نهان ست گو بهار دل و جان باش و خزان باش ، ارنه ای بسا باغ و بهاران که خزان ست این همه قصه ی فردوس و تمنای بهشت گفت و گویی و خیالی ز جهان ست نقش ما گو ننگارند به دیباچه ی عقل هر کجا نامه ی عشق است نشان ست سایه ز آتشکده ی ماست فروغ مه و مهر وه ازین آتش روشن که به جان ست ... ادامه در لینک سایت منبع ...

پیام رسان سروش

بسم الله الرحمن الرحیم پیام رسان سروش پیام رسان بومی می باشد میتوانید به جای تلگرام از این پیام رسان استفاده کنید از امکانات پیام رسان سروش ارتباط چتی و تماس صوتی با دوستان ایجاد اتاق های گفتگو ایجاد کانال و..... من خودم عضوم کانالهای خیلی خوبی داره ای ادمایی که میگین ی جانم به فدایت . بفرما از فرمایش اقا در مورد اقتصاد مقاومتی استفاده کن و فقط شعار نده پیام رسان سروش رو که بومیه امتحان کن . به نظر من مفیدتر از تلگرام هست میتونین از بازار سرچ کنین و نصب کنین فقط بر روی گوشیها با نرم افزار اندروید. کانالاشم هرکی خواست ادرسش رو میگذارم ... ادامه در لینک سایت منبع ...

پیام رسان گپ 4.7؛ امکاناتی فراتر از ارتباط

پیام رسان گپ (4.7) یکی از برترین پیام رسان های ایرانی است که علاوه بر داشتن امکانات ارتباطی دارای قابلیت های بانکی و ید از فروشگاه ها نیز هست. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

کانال یاس در پیام رسان سروش

تلگرام یک پیام رسان خارجی است که هرگاه ممکن است شود و باید از پیام رسان های ایرانی استفاده کرد. یکی از محبوب ترین پیام رسان های ایرانی سروش است. برای عضویت در کانال هواداران #یاس در پیام رسان #سروش لینک زیر را لمس کنید. http://sapp.ir/iranyas تگ کانال: @iranyas ... ادامه در لینک سایت منبع ...

آنچه میان ست

نشود فاش ی آنچه میان ستتا اشارات نظر نامه رسان من توستگوش کن با لب خاموش سخن می گویمپاسخم گو به نگاهی که زبان ستروزگاری شد و مرد ره عشق ندیدحالیا چشم جهانی نگران ستگرچه در خلوت راز دل ما نرسیدهمه جا عشق نهان ستاین همه قصه فردوس و تمنای بهشتگفت و گویی و خیالی ز جهان ستنقش ما گو ننگارند به دیباچه عقلهرکجا نامه عشق است نشان ستسایه زاتشکده ماست فروغ مه مهروه از این آتش روشن که به جان ست شاعر: هوشنگ ابتهاج :سایه ... ادامه در لینک سایت منبع ...

آنچه میان ست

نشود فاش ی آنچه میان ستتا اشارات نظر نامه رسان من توستگوش کن با لب خاموش سخن می گویمپاسخم گو به نگاهی که زبان ستروزگاری شد و مرد ره عشق ندیدحالیا چشم جهانی نگران ستگرچه در خلوت راز دل ما نرسیدهمه جا عشق نهان ستاین همه قصه فردوس و تمنای بهشتگفت و گویی و خیالی ز جهان ستنقش ما گو ننگارند به دیباچه عقلهرکجا نامه عشق است نشان ستسایه زاتشکده ماست فروغ مه مهروه از این آتش روشن که به جان ست شاعر: هوشنگ ابتهاج :سایه ... ادامه در لینک سایت منبع ...

پیام رسان با ابزارهای متفاوت طراحی کنید

جذب مخاطب ایرانی در فضای شبکه های اجتماعی پیام رسان نیازمند تحول و تکامل امکانات جدید و کاربردی به همراه حس امنیت و سهولت کار است. طبق آمارهای منتشر شده در ایران، ۲۵ میلیون نفر از کاربران تلفن های هوشمند عضو یکی از شبکه های اجتماعی پیام رسان مانند تلگرام، واتس آپ، فیس تایم، ایمو و غیره هستند و بخش زیادی از ارتباط روزانه خود با دیگران را از طریق این پیام رسان ها پوشش می دهند. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

جایزه یک میلیاردی برای پیام رسان آی گپ

بعد از شدن تلگرام یکی از پیام رسان هایی که مورد توجه قرار گرفت آی گپ بود. یک پیام رسان ایرانی که دوسالی است کار خودش را شروع کرده و مدیر آن معتقد است تا 20میلیون کاربر ظرفیت دارد. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

ممنوعیت کنترل کاربران در پیام رسان ها؛ مکاتبات اداری در پیام رسان های خارجی ممنوع شد

شورای عالی فضای مجازی کنترل کاربران ایرانی در پیام رسان ها توسط هر فرد حقیقی و حقوقی را ممنوع کرد. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

7 پیام رسان و مسنجر امن در دنیا

قصد داریم به معرفی امن ترین پیام رسان ها و مسنجر های دنیا بپردازیم که در ادامه با این پیام رسان ها… ... ادامه در لینک سایت منبع ...

آلبوم اشارات نظر با صدای میلاد درخشانی

آلبوم اشارات نظر با صدای میلاد درخشانی آهنگساز و خواننده : میلاد درخشانی آهنگها : آرزو – بشنو – تو مرو – قفس – اشارات نظر – تو خداوند منی – برف – از آ ین دیدار – یارُم جهت حمایت از صاحب اثر و معرفی آلبوم فقط آهنگ آرزو در سایت قرار داده شده است. جهت تهیه آلبوم بصورت کامل و با کیفیت اصلی به مراکز عرضه محصولات فرهنگی سراسر کشور مراجعه نمایید. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

گوش کن

نشود فاش ی آنچه میان ست تا اشارات نظر نامه رسان ست گوش کن با لب خاموش سخن می گویم پاسخم گو به نگاهی که زبان ست ...هوشنگ ابتهاج ... ادامه در لینک سایت منبع ...

توقف فعالیت کانال «روابط عمومی بعثه ی» در تلگرام

با سپاس از همراهی شما مخاطبان گرامی، به اطلاع می رساند در راستای پاسداشت منافع ملّی و برای رفع انحصار از پیام رسان تلگرام، کانال «روابط عمومی بعثه ی» فعالیت خود را در این پیام رسان، از این لحظه متوقف می کند.این اقدام که پیش از شروع برنامه ی رسمی نهادهای کشور در توقف استفاده از تلگرام انجام می شود، برای حمایت از پیام رسان های داخلی و رفع انحصار فضای مجازی از پیام رسان های غیرایرانی است.از این پس اطلاع رسانی درباره اخبار و مطالب مربوط به «بعثه ی» و حوزه حج و زیارت، در پیام رسان های زیر انجام خواهد شد:1- پیام رسان سروش: https://sapp.ir/bese_rahbari2- پیام رسان گپ : https://gap.im/bese_rahbari3- پیام رسان آی گپ: https://igap.net/bese_rahbari4- پیام رسان ایتا: https://eitaa.com/bese_rahbari ... ادامه در لینک سایت منبع ...

رونمایی از پیام رسان ایرانی «بله»

نخستین پیام رسان گفت وگو وپرداخت ایرانی، با هدف تجربه راحتی کاربران و استفاده کنندگان داخلی از اپلیکیشن های پیام رسان، رونمایی شد. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

رونمایی از پیام رسان ایرانی «بله»

نخستین پیام رسان گفت وگو و پرداخت ایرانی، با هدف تجربه راحتی کاربران و استفاده کنندگان داخلی از اپلیکیشن های پیام رسان، رونمایی شد. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

ضرب المثل خدا روزی رسان است اما یک سرفه ای هم باید کرد!

ضرب المثل خدا روزی رسان است اما یک سرفه ای هم باید کرد!داستان ضرب المثل خدا روزی رسان است اما یک سرفه ای هم باید کرد ، را در ادامه ببینید : ضرب المثل خدا روزی رسان است داستان ضرب المثل خدا روزی رسان است اما یک سرفه ای هم باید کردشخص ساده لوحی مکرر شنیده بود که خداوند متعال ضامن رزق بندگان استو به هر موجودی روزی رسان است. به همین خاطر به این فکر افتاد که به گوشه مسجدی برود و مشغول عبادت شودو از خداوند روزی خود را بگیرد. به این قصد یک روز از سر صبح به مسجد رفت و مشغول عبادت شد [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه در لینک سایت منبع ...

شرایط پیام رسان داخلی تعیین شد

طبق تصمیم شورای عالی فضای مجازی مقرر شد پیام رسان هایی که بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به ایرانیان باشد و میزبانی آنها نیز در داخل کشور انجام شده، به عنوان پیام رسان های داخلی محسوب شوند. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

نشود فاش ی آنچه میان ست...

نشود فاش ی آنچه میان ست تا اشارات نظر نامه رسان من توست گوش کن با لب خاموش سخن می گویم پاسخم گو به نگاهی که زبان ست روزگاری شد و مرد ره عشق ندید حالیا چشم جهانی نگران ست گرچه در خلوت راز دل ما نرسید همه جا عشق نهان ست گو بهار دل و جان باش و خزان باش، ارنه ای بسا باغ و بهاران که خزان ست این همه قصه فردوس و تمنای بهشت گفت و گویی و خیالی ز جهان ست نقش ما گو ننگارند به دیباچه عقل هرکجا نامه عشق است نشان ست "هوشنگ ابتهاج" ... ادامه در لینک سایت منبع ...

نامه محمود به ترامپ برگشت خورد

نامه محمود به ترامپنامه محمود به ترامپ برگشت خورد!نامه به ترامپ و پیرو انتشار اخباری در خصوص سرنوشت آن یک منبع آگاه در گفتگویی این اتفاقات را تایید کرد.نامه به ترامپنامه محمود به ترامپ نامه به ترامپ برگشت خورد!این منبع آگاه گفت: به دلیل عدم رعایت تشریفات و عرف دیپلماتیک،سفارت سوئیس نامه به ترامپ را برگشت زدهو علت این اقدام را «نامه رسان» نبودن اعلام کرده است که در این صورت این نامه برای ترامپ ارسال نشده است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه در لینک سایت منبع ...

نامه محمود به ترامپ برگشت خورد

نامه محمود به ترامپنامه محمود به ترامپ برگشت خورد!نامه به ترامپ و پیرو انتشار اخباری در خصوص سرنوشت آن یک منبع آگاه در گفتگویی این اتفاقات را تایید کرد.نامه به ترامپنامه محمود به ترامپ نامه به ترامپ برگشت خورد!این منبع آگاه گفت: به دلیل عدم رعایت تشریفات و عرف دیپلماتیک،سفارت سوئیس نامه به ترامپ را برگشت زدهو علت این اقدام را «نامه رسان» نبودن اعلام کرده است که در این صورت این نامه برای ترامپ ارسال نشده است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه در لینک سایت منبع ...

اشارات نظر

نشود فاش ی آنچه میان ست تا اشارات نظر نامه رسان ست گوش کن با لب خاموش سخن میگویم پاسخم گو ب نگاهی که زبان ست روزگاری شد و مرد ره عشق ندید حالیا چشم جهانی نگران ست گرچه در خلوت راز دل ما نرسید همه جا ی عشق نهان ست گو بهار دل و جان باش و خزان باش ار نه ای بسا باغ و بهاران که خزان ست ننقش ما گو ننگارند ب دیباچه ی عقل هرکجا نامه ی عشق است نشان ست سایه ز آتشکده ی ماست فروغ مه و مهر وه از این آتش روشن که به جان ست "هوشنگ ابتهاج" ... ادامه در لینک سایت منبع ...

عضویت در پیام رسان بله

حتما این روز ها در مورد اپلکیشن های ایرانی شنیده اید . پیام رسان بله یکی از این پیام رسان ها است که تمام امکانات یک پیام رسان را در اختیار کاربرانش قرار می دهد . سایت هیواتک در معرفی پیام رسان بله این گونه می گوید که بعد از اپلیکیشن بله و عضویت در بله مشاهده می کنید که این اپلیکشن علاوه بر پیام رسان از بخشی با نام خدمات مالی و اجتماعی تشکیل شده است. این پیام رسان این امکان را به شما می دهد که با دوستان خود به صورت فردی و یا گروهی گفتگو کنید ، گروه و کانال ایجاد کنید ، برای دوستان خود و ع با کیفیت ارسال کنید ، استیکر های متنوع را مشاهده و کنید ، برای گروه های ایجاد شده نام، شناسه و ع انتخاب کنید و ... یکی از قابلیت های جذاب بله این است که می توانید برای دوستان خود دعوت نامه ارسال کنید پس از ارسال دعوت نامه برای دوستان خود و تکمیل فرایند ثبت نام آن ها در بله به شما امتیازی جهت شرکت در قرعه کشی جوایز داده می شود . بخشی در این پیام رسان وجود دارد که بانک من نام دارد . در این بخش شما می توانید خدمات بانکی خود نظیر پرداخت قبض ، کارت به کارت ، ید شارژ و درخواست پول را انجام دهید و کلی قابلیت های دیگر . در صورت ن ... ادامه در لینک سایت منبع ...

عضویت در پیام رسان بله

حتما این روز ها در مورد اپلکیشن های ایرانی شنیده اید . پیام رسان بله یکی از این پیام رسان ها است که تمام امکانات یک پیام رسان را در اختیار کاربرانش قرار می دهد . سایت هیواتک در معرفی پیام رسان بله این گونه می گوید که بعد از اپلیکیشن بله و عضویت در بله مشاهده می کنید که این اپلیکشن علاوه بر پیام رسان از بخشی با نام خدمات مالی و اجتماعی تشکیل شده است. این پیام رسان این امکان را به شما می دهد که با دوستان خود به صورت فردی و یا گروهی گفتگو کنید ، گروه و کانال ایجاد کنید ، برای دوستان خود و ع با کیفیت ارسال کنید ، استیکر های متنوع را مشاهده و کنید ، برای گروه های ایجاد شده نام، شناسه و ع انتخاب کنید و ... یکی از قابلیت های جذاب بله این است که می توانید برای دوستان خود دعوت نامه ارسال کنید پس از ارسال دعوت نامه برای دوستان خود و تکمیل فرایند ثبت نام آن ها در بله به شما امتیازی جهت شرکت در قرعه کشی جوایز داده می شود . بخشی در این پیام رسان وجود دارد که بانک من نام دارد . در این بخش شما می توانید خدمات بانکی خود نظیر پرداخت قبض ، کارت به کارت ، ید شارژ و درخواست پول را انجام دهید و کلی قابلیت های دیگر . در صورت ن ... ادامه در لینک سایت منبع ...

محبوب ترین پیام رسان های موبایلی در کشورهای جهان+ اینفوگرافیک

همه پیام رسان های موبایلی در جهان محبوب هستند اما در هر کشوری تنها یک پیام رسان مقبولیت بیشتری در بین مردم دارد. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

نشود فاش ی...

هوشنگ ابتهاج:نشود فاش ی آنچه میان ست تا اشارات نظر نامه رسان ست گوش کن با لب خاموش سخن می گویم پاسخم گو به نگاهی که زبان ست روزگاری شد و مرد ره عشق ندید حالیا چشم جهانی نگران ست گرچه در خلوت راز دل ما نرسید همه جا ی عشق نهان ست گو بهار دل و جان باش و خزان باش ، ارنه ای بسا باغ و بهاران که خزان ست این همه قصه ی فردوس و تمنای بهشت گفت و گویی و خیالی ز جهان ست نقش ما گو ننگارند به دیباچه ی عقل هر کجا نامه ی عشق است نشان ست سایه ز آتشکده ی ماست فروغ مه و مهر وه ازین آتش روشن که به جان ستشهریار : گر از این چاه طبیعت که جهان من و تستبدر آییم جهان جمله از آن من و تستآسمان پهنه ی خوانی که به پای تو و منمهر و مه قرصه ی نانی که بخوان من و تستاز ازل خلعت تشریف بدوش تو و منتا ابد آید تکریم بشان من و تستکلک فرمان فلک نامه نویس تو و منپیک شاهین قضا نامه رسان من و تستک شان دیو براند به شهاب ثاقبتا کجا بین قرق تیر و کمان من و تستآسیای فلکی روز و شبش نوبت ماستکه تنور مه و مهر از پی نان من و تستنیست جز سرو و گل و لاله در این باغ و چمنگر بهار تو و من یا که خزان من و تستاین چه نام ازلی وین چه نشان ابدیکز ازل تا به ابد نام و نشان من ... ادامه در لینک سایت منبع ...

آنچه میان ست

نشود فاش ی آنچه میان ستتا اشارات نظر نامه رسان من توست گوش کن با لب خاموش سخن می گویمپاسخم گو به نگاهی که زبان ست روزگاری شد و مرد ره عشق ندیدحالیا چشم جهانی نگران ست گرچه در خلوت راز دل ما نرسیدهمه جا عشق نهان ست این همه قصه فردوس و تمنای بهشتگفت و گویی و خیالی ز جهان ست نقش ما گو ننگارند به دیباچه عقلهرکجا نامه عشق است نشان ست سایه زاتشکده ماست فروغ مه مهروه از این آتش روشن که به جان ست " هوشنگ ابتهاج " ... ادامه در لینک سایت منبع ...

آموزش کامل راه های نفوذ به پیام رسان ایتا

آیا پیام رسان ایتا میشود؟ آموزش پیام رسان ایتا آموزش پیام رسان های داخلی مانند ایتا آموزش تصویری نفوذ به پیام رسان ایتا ادامه مطلب ... ادامه در لینک سایت منبع ...

شرایط پیام رسان های داخلی تعیین شد/ تکلیف به وزارت ارتباطات برای ارائه تسهیلات کم بهره

طبق تصمیم شورای عالی فضای مجازی مقرر شد پیام رسان هایی که بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به ایرانیان باشد و میزبانی آنها نیز در داخل کشور انجام شده، به عنوان پیام رسان های داخلی محسوب شوند. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

امن ترین پیام رسان های رمزنگاری شده جهان کدامند؟

این روزها که بحث حریم شخصی و حفاظت از اطلاعات خصوصی کاربران در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها بالا گرفته است، آگاهی از تعداد اپلیکیشن های پیام رسان رمزنگاری شده با ضریب امنیت بالا مفید و کاربردی محسوب می شود. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

تقریرات نمط ششم اشارات

با سلام. اشتباهی در بارگذاری فایل های مربوط به تقریرات درس اشارات رخ داده بود، که ضمن عذرخواهی فایل مربوطه را که ظاهراً تقریر جلسات چهارم و پنجم می باشد، در لینک زیر خدمت بزرگواران ارائه می دهم: http://uplod.ir/v3hn04hrbim9/نمط_ششم.pdf.htm ... ادامه در لینک سایت منبع ...

مقایسه پیام رسان سروش با تلگرام

مقایسه پیام رسان سروش با تلگرام مقایسه سروش با تلگرام : با ورود پیام رسان سروش و تبلیغات گسترده ی این پیام رسان در رسانه و فضای مجازی بسیاری از افراد را به خود کنجکاو کرد و برخی از برنامه نویسان نیز تصمیم گرفتند ادامه مطلب ... ادامه در لینک سایت منبع ...

این تنظیمات واتس اپ را همین حالا فعال کنید

پیام رسان واتس اپ از جمله پیام رسان هایی است که کاربران زیادی از آن استفاده می کنند. اخیراً این پیام رسان در به روزرسانی های متعدد خود قابلیت های جدیدی در اختیار کاربران قرار داده است که بر محبوبیت آن افزوده است. یکی از این قابلیت ها که به تازگی به این پیام رسان […] نوشته این تنظیمات واتس اپ را همین حالا فعال کنید اولین بار در کلیک | رسانه دانش و فناوری پدیدار شد. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

زبان نگاه

نشود فاش ی آنچه میان ست تا اشارات نظر نامه رسان ست گوش کن با لب خاموش سخن می گویم پاسخم گو به نگاهی که زبان ست روزگاری شد و مرد ره عشق ندید حالیا چشم جهانی نگران ست گر چه در خلوت راز دل ما نرسید همه جا ی عشق نهان ست گو بهار دل و جان باش و خزان باش ، ارنه ای بسا باغ و بهاران که خزان ست این همه قصه ی فردوس و تمنای بهشت گفت و گویی و خیالی ز جهان ست نقش ما گو ننگارند به دیباچه ی عقلهر کجا نامه ی عشق است نشان ست سایه ز آتشکده ی ماست فروغ مه و مهر وه ازین آتش روشن که به جان ست ... ادامه در لینک سایت منبع ...

لسه مشترک مجلس و ت برای بررسی وضعیت پیام رسان های داخلی

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس انتقال پیام رسان های داخلی از عدم همکاری دستگاه های تی و بانک مرکزی با آنها و عزم وزارت ارتباطات برای تقویت پیام رسان های داخلی را از جمله مباحث مطرح شده در جلسه مشترک امروز این کمیسیون با کمیسیون های اقتصادی و صنایع ملی برای بررسی وضعیت پیام رسان های داخلی عنوان کرد. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

حمایت از کالای دیجیتال ایرانی

سلام پویش حمایت از کالای دیجیتال ایرانی را با تعویض پیام رسان تلگرام به یک پیان رسان ایرانی اغاز کنید. پیشنهادی پیام رسان ایتا: دریافت ... ادامه در لینک سایت منبع ...

آشنایی با 16برنامه پیام رسان موبایل

آشنایی با 16برنامه پیام رسان موبایل همانطور که از تیتر مطلب مشخص است قصد داریم در شارا (شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران) به معرفی پرکاربرد برنامه های پیام رسان موبایل در ایران بپردازیم. در این مطلب با 16برنامه پیام رسان موبایل آشنا خواهیم شد که امکان ارتباط سریع با کمترین هزینه را برای ما فراهم می کنند. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

معایب پیام رسان سروش چیست/https://zoomtech.ir/%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b4

معایب پیام رسان سروش چیست اخیرا در اینترنت خبرهایی مبنی بر ینگ تلگرام منتشر شده است که بسیاری از افراد را پس از مطرح شدن این موضوع به فکر فرو برد که اکنون از طریق چه روشی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند؟ ! در پاسخ به این سوال وزارت ارتباطات و اطلاعات فناوری یک پیام رسان داخلی به نام سروش را معرفی نمود که بسیاری از افراد را به استفاده از این پیام رسان تشویق می کرد اما گویا این پیام رسان داخلی معایب بسیار زیادی دارد که واقعا هیچ یک از کاربران نباید از این پیام رسان استفاده کنند که در ادامه این معایب را برایتان شرح خواهیم داد. راستی امنیت پیام رسان سروش چقدر است؟ ادامه مطلب ... ادامه در لینک سایت منبع ...

میلاد رضا(ع)

نامه رسان شهر شما چون کبوتر استاین نامه از پری که ندارم سبک تر استاول سلام و عرض ادب عرض احترامعشق و ارادتم به شما حرف آ استبا یاد تو پرنده شد این دل, مهر"جسمم میان جمع و دلم جای دیگر است"بین هزار نامه...به نامم رسیده ایاز بس دل رحیم شما مهر پرور استآرامشی که در دل من از نگاه توستبا عطر یاسهای بهشتی برابر استنامه رسان نشسته کنار ضریح توچشمم به گنبد است،نگو بار آ استنغمه مستشارنظامی ... ادامه در لینک سایت منبع ...

جستجوهای اتفاقی

فرآیند جستجو و بازنشر مطالب مرتبط با عبارت اشارات نظر نامه رسان ست توسط ربات های هوشمند خبری از بین منابع معتبر فارسی زبان دریافت و نمایش داده میشوند.