دلم براى همه تون تنگ شده بچه ها خیلى

عبارت دلم براى همه تون تنگ شده بچه ها خیلى مابین هزاران خبر و مطلب فارسی جستجو شده و نتیجه آن به نمایش درآمده است. کلیه مطالب جستجو شده با ذکر منبع آن منتشر شده است لذا با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک و با عنایت به اینکه وب سایت مجله مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق مولفان در قانون فوق و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور بر عهده منبع اطلاعات نمایش داده شده مرتبط با عبارت دلم براى همه تون تنگ شده بچه ها خیلى میباشد.ﺧﻠﻘﺖ اﺷﯿﺎ در ﺟﮫﺖ رﻓﻊ ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎن

ﻓﻜﺮ ﻛﻦ در اﻳﻦ اﺷﺎء ﻛﻪ ﻣﻰ ﺑﻨﻰ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮاى ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﻰ آدم ، ﻣﺎ ﻛﺮده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎک ﺑﺮاى ﺑﻨﺎ ﻛﺮدن و آھﻦ ﺑﺮاى ﺻﻨﻌﺘﺎ و ﻮب ﺑﺮاى ﻛﺸﺘﻰ ھﺎ و ﻏﺮ آن و ﺳﻨ ﺑﺮاى آﺳﺎ و ﻏﺮ آن ، و ﻣﺲ ﺑﺮاى اواﻧﻰ ، و ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺑﺮاى ﻣﻌﺎﻣﻼت ، و ﺟﻮاھﺮ ﺑﺮاى ذﺧﺮه ﺬاﺷﺘﻦ ، و داﻧﻪ ھﺎ ﺑﺮاى ﺧﻮردن ، و ﺑﻮى ﺧﻮش ﺑﺮاى ﻟﺬت ﺑﺮدن و دواھﺎ ﺑﺮاى ﺗﺼﺤﺢ ﺑﺪن ، و ﺎرﺎﻳﺎن ﺑﺮاى ﺑﺎر ﺑﺮداﺷﺘﻦ و ﺳﻮار ﺷﺪن ، و ھﺰم ﺑﺮاى اﻓﺮوﺧﺘﻦ ، و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﺮاى ﺳﺎروج ﺳﺎﺧﺘﻦ ، و رﻳ ﺑﺮاى ﻓﺮش زﻣﻦ و ﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻰ ﺗﻮان اﺣﺼﺎ ﻛﺮد از اﻣﺜﺎل اﻳﻦ . و ﺧﺒﺮ ده ﻣﺮا ... ... ادامه در لینک سایت منبع ...

ﺧﻠﻘﺖ اﺷﯿﺎ در ﺟﮫﺖ رﻓﻊ ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎن

ﻓﻜﺮ ﻛﻦ در اﻳﻦ اﺷﺎء ﻛﻪ ﻣﻰ ﺑﻨﻰ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮاى ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﻰ آدم ، ﻣﺎ ﻛﺮده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎک ﺑﺮاى ﺑﻨﺎ ﻛﺮدن و آھﻦ ﺑﺮاى ﺻﻨﻌﺘﺎ و ﻮب ﺑﺮاى ﻛﺸﺘﻰ ھﺎ و ﻏﺮ آن و ﺳﻨ ﺑﺮاى آﺳﺎ و ﻏﺮ آن ، و ﻣﺲ ﺑﺮاى اواﻧﻰ ، و ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺑﺮاى ﻣﻌﺎﻣﻼت ، و ﺟﻮاھﺮ ﺑﺮاى ذﺧﺮه ﺬاﺷﺘﻦ ، و داﻧﻪ ھﺎ ﺑﺮاى ﺧﻮردن ، و ﺑﻮى ﺧﻮش ﺑﺮاى ﻟﺬت ﺑﺮدن و دواھﺎ ﺑﺮاى ﺗﺼﺤﺢ ﺑﺪن ، و ﺎرﺎﻳﺎن ﺑﺮاى ﺑﺎر ﺑﺮداﺷﺘﻦ و ﺳﻮار ﺷﺪن ، و ھﺰم ﺑﺮاى اﻓﺮوﺧﺘﻦ ، و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﺮاى ﺳﺎروج ﺳﺎﺧﺘﻦ ، و رﻳ ﺑﺮاى ﻓﺮش زﻣﻦ و ﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻰ ﺗﻮان اﺣﺼﺎ ﻛﺮد از اﻣﺜﺎل اﻳﻦ . و ﺧﺒﺮ ده ﻣﺮا ... ... ادامه در لینک سایت منبع ...

. اعتکاف براى ما هم دعا کنید چون بهترین فرصت بازگشت به سوى خدا است

سلام از هفته دیگه اعتکاف شروع مى شه و متاسفانه من امسال به دلیل مشکلات خانوادگى نتونستم ثبت نام کنم . تو سه شب اعتکاف بهترین فرصت نزدیک شدن به خدا و توبه براى خود.یی . ما ها تو زندگیمون خیلى وقت ها از خدا غافل مى شویم و به سمت . مى ریم ولى این شب ها خدا خیلى به ما نزدیک شده کافیه ما یک قدم براى خدا برداریم تا او ده ها قدم به ما نزدیک شود . خدا خیلى ما را دوست داره ما قدرش رو نمى دونیم و به دستورات الهیش عمل نمى کنیم البته این سختى ها فقط براى منفعت خودمونه اگه مى گه خود .یى نکن حجابتو رعایت کن . نخور و مال حروم نخور و.... همشون به سود ماهاى ولى کو گوش شنوا. ما درست ... ادامه در لینک سایت منبع ...

دلتنگ عشقم

دلم براى عشق تنگ است براى دل تپیدنهایم براى دلتنگی هایم دلم براى عاشقى هایم تنگ است دلم براى عشق تنگ است براى خودم خود عاشقم براى روح بى پروایم در وقت عاشقى دلم براى عشق تنگ است معشقوقى نیست هم وزن این عشق دلم براى این عشق تنگ است ... ادامه در لینک سایت منبع ...

فنجانی باشیم

لطفا فنجان باشیم چرا که فنجان ها همیشه در تلاشند براى تداوم دوستى براى دیدار دوبارِه براى ارتباط جدید براى پایدارى عشق براى شادى دوباره براى رفع خستگى براى سکوت ارامش بخش فنجانى زندگى کنیم چرا که همیشه در تلاشند براى خوب حال دیگران فنجانى باشیم ع ومتن/مهدیه مدنی ... ادامه در لینک سایت منبع ...

فنجانی باشیم

لطفا فنجان باشیم چرا که فنجان ها همیشه در تلاشند براى تداوم دوستى براى دیدار دوبارِه براى ارتباط جدید براى پایدارى عشق براى شادى دوباره براى رفع خستگى براى سکوت ارامش بخش فنجانى زندگى کنیم چرا که همیشه در تلاشند براى خوب حال دیگران فنجانى باشیم ع ومتن/مهدیه مدنی _ p o by myself ... ادامه در لینک سایت منبع ...

کاش میدونست چقد دوس دارم وقتى با صفت ها صدام مى کنه، اما نمیدونه...

خیلى سال بعد، اصلا خیلى خیلى سال بعد یه روزى میاد که دلت براى همین چیزاى پیش و پا افتاده تنگ میشه... مثل شنیدنِ واژه ى مو مشکى از دهن دوستت، یا مثلاً جوجوق خطاب شدن توسط اون یکى دوستت و خیلى چیزا، خیلى چیزا+ کاش بلد بودم یه بار بهش بگم ... ادامه در لینک سایت منبع ...

دعا مى کنم براى

خب اینم آ ین پست من قبل از جاجروده دفه بعدى که پست میذارم تکلیف خیلى چیزا مشخص شده (نه فقط درسى) واینکه براى اون موقع دعا میکنم که بهترین اتفاقا بیفته ... ادامه در لینک سایت منبع ...

نا منظم!

امروز بعد مدتها از ته دلم آرزو . که شاغل مى بودم، نه براى پولش... براى نظمى که به زندگى و ذهنم مى تونه بدهندارم، یا اقلا خیلى کم دارم تو زندگیم، نظم رو میگم، نظم... ... ادامه در لینک سایت منبع ...

خواندنى

بھترىن آراستن در زندگى: حقىقت براى لب ھا بخشش براى چشم ھھ نىکوکارى براى دست ھا لبخند براى صورت..... ... ادامه در لینک سایت منبع ...

عاشق خودت باش

جون دل من، دلم مى خواد زندگى کنم تا تو هم زندگى رو یاد بگیرى. مى خوام براى خودت، یه موقعهایى بلند بشى، رو پاهات و به خودت ببالى. مى خوام بهت نشون بدم، از خود گذشتن یه وقتهایى قشنگه، اما نه همیشه. یه وقتهایى، براى اینکه بتونى خوب بمونى، باید پیش خودت بمونى. مال خودت باشى. عشق مامان، الان براى فهمیدن این حرفها خیلى کوچیکى، اما مطمئنم روحت اونقدر بزرگه که به زودى همه اینها رو درک خواهد کرد. لطفا مامان رو ببخش اگر هنوز خیلى چیزها رو نمى دونه، قول مى دم که جبران کنم ???? عاشقتم تمام هستى من ... ادامه در لینک سایت منبع ...

اهم اوهوم

دارم اماده میشم که برم تولد دوستم. اینهمه تظاهر به دوست داشتن همدیگه براى چى؟ اینهمه وقت گذاشتن براى اشنا شدن با ادماى جدید براى چى؟ اینهمه انرژى مصرف براى بودن کنار ادمایى که نمیشناسیشون براى چى؟ براى اینکه متاسفانه انسان نیاز به ارتباط داره و فاکینگ ارتباط نداشتن با ادما افسردت میکنه. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

بودنت نبود من شد

مى نوشم به یاد عشقى که خاطره شد، براى روزهاى خوب جاوید. مى نوشم به نام عاشق از سر عشق.... مى نوشم براى .ى که نماند .ى که دروغ برایش شعر بود، .ى که شعرها . کرد.... مى نوشم براى عشقى که افسانه شد، عشقى با شعر آمیخته... براى .ى که شعرها را چون گیسوانم مى بافت تا رویایش را بسازد مى نوشم براى .ى که عشق سبزم را سیاه کرد.... امروز را هرگز از یاد نخواهم برد چونان که نوشیدن را. مى نوشم براى دلى که سنگ شد براى او که امروز آمد تا بهار مرا ببرد ... ادامه در لینک سایت منبع ...

پایان انتظار براى بى بى تست

امروزم رفتم .یدم منظورم تست هست وقتى هم داشتم تست انجام مى دادم حس . پایین زیر شکمم دو تا قولمبه سفت شده بعد تست. هم که جواب باز منفى شد و من دلدرد گرفتم حس . باید براى . باشه که بله درست حدس زدم .م شروع شده بود و من تمام این مدت توهم زدم خیلى بده ... ادامه در لینک سایت منبع ...

university of tehran

رتبه هاى کنکور خیلى خیلى وحشتناک بود حتى خیلى بیشتر از خیلى در اون حدى که خیلى از ایى که فکر می دو رقمى یا حداکثر سه رقمى بشن شدن چهار رقمى کنکور ریاضى که خیلى دست کم میگرفتمش حالا بهم بفهموند اگه بخواى جا پاى بهترینا بزارى فرقى نمیکنى ریاضى باشى یا تجربى باید خیلى سخت تلاش کنى خیلى خیلى سخت راستش از خودم خج کشیدم که میگفتم به داداشم کارى نداشته رتبه اى که تو اوردى الان میفهمم چقدر زحمت کشیده براى رتبش ، چقدر سخت از تفریحاتش گذشته اونم دو سال میخوام تلاش کنم اما نمیتونم یا شایدم اون اراده اى که باید رو ندارم ، خیلى رو میخواد بهترین رشته ها رو بخو ... ... ادامه در لینک سایت منبع ...

بى رحمانه

خوشت بیاد یا نه ،باور کنى یا نه خوشحالى و رضایت از زندگیت براى هیچ ى بیشتر از خودت مهم نیستاینروزا خیلیا خیلى راحت پا رو شونه هات میذارن و از تو براى رسیدن به اه شون استفاده میکننبى رحمانه ست...بى رحمانه ست... ... ادامه در لینک سایت منبع ...

game over!

گاهى وقت ها براى رسیدن به یه سرى خواسته هات باید قید داشته هات رو بزنى، گاهى هم براى حفظ بعضى داشته هات باید از خواسته هات بگذرى.. یه ح سومى هم هست که قسمت غم انگیز داستانه و ما هم دچارشیم. اونم اینکه میخورى به یه مشکل، تازه میخواى دو دوتا چهارتا کنى که چجورى حلش کنى اما یک روز، یک لحظه، یک ثانیه چشم بهم میزنى و میبینى دیگه نه چیزى از داشته هات باقى مونده و نه چیزى از خواسته هات! اون موقعست که دیگه نسبت به خیلى چیزا خنثى میشى، دلیلى براى دنبال رویاهایى که داشتى ندارى و جواب خیلى سوال ها "فرقى نمیکنه" میشه. حتى شنیدن جمله ى همه چیز درست میشه هم بیشتر برات ش ... ... ادامه در لینک سایت منبع ...

از مهم ترین شروط اولیه براى شروع درس خواندن! d:

یکى از واجبات براى شروع درس خوندن همینه -_- البته ایشون آب گل نیستن! قهوه هستند -_- نمیدونم چرا احساس میکنم قهوه ش خیلى بیشتر از اون چیزى شد که باید میشد :\ کلیش هم هنوز حل نشده -_- ایشالا همتون بدون اینکه خواب برید بتونید درستونو بخونید :)))))) پ.ن: اون یرنامه بالاى تصویر هم مال یکى دو سال پیشه هنوز از زیر شیشه میزم برش نداشتم ، خیلى مختونو روش نسوزونید :)) ... ادامه در لینک سایت منبع ...

دست خط جدید برای روباتها

احتمالاً در زندگى بسیار فعال هستندو به همین دلیل برایشان مشکل است که بتوانند ثابت و بى تحرک بمانند و برخى از کارهایشان حساب شده و سنجیده نیست. به همین دلیل گاهى اوقات براى دوستان و افراد خانواده غیرقابل پیش بینى هستند. آزادى شخصیتى براى آن ها خیلى مهم است و اهمیت زیادى به استقلال خود مى دهند و ممکن است گاهى خیلى احساساتى رفتار کنند. ادامه مطلب ... ادامه در لینک سایت منبع ...

خوابگاه شهید شوریده

بعد از یه کلاس جبرانى است. که حسابى شنا مردم اومدم خوابگاه پیش شه و ی شه داره ماکارونى درست میکنه ی هم پاى لپ تابه منم زیر کولر دراز کشیدم و دارم رمان میخونم مرد داستان یه ادم اخمو و جدى و پر از مشکلاته... که همه سعى دارن کمکش کنن... و اون تو سکوت فقط نگاه میکنه و هیچ کدوم رو قبول نمیکنه ولى مسئله ى من خواهر و مادر این ادمن زن هایى که با پختن غذاهاى مورد علاقش سعى دارن تو خانواده نگهش دارن قضیه عذا نیست! دعدغه خیلى بیشتر از غذاس و من منى که تو خوتبگاه . شریف زیر کولر خو.دم... براى ایندم میخوام چى کار کنم؟ براى مردم براى پدر و مادرم براى خواهر و دوستام... ... ادامه در لینک سایت منبع ...

محاسن و معایب زندگی با مردهای خیلی آرام و خج ی

سلام من قسمت هاى مختلف این وبلاگ دیدم که دوستان از معیاراشون براى ازدواج میگن و اکثرا میگن اولویت اولمون اخلاقه! خب چه جور اخلاقى مد نظر هست؟ راستش من خودم از بچگى عاشق مرداى آروم و منطقى میشدم مثلا یه عمو دارم که فوق العاده آدم مهربون و منطقیه و براى من حسابشون از تمام فامیل جداست، هر مشکلى برام پیش میاد میگم عموم بگه چیکار کنم همون کارو انجام میدم. یه تار موى داداشم رو با تمام دنیا عوض نمیکنم و خیلى مهربونه ولى به اصطلاح یه اخلاقه مردونه اى داره که من خیلى براى همسر آیندم نمیپسندم مثلا بحث باهاشون فایده اى نداره حتى اگه خودشون بدونن اون کارو انجام ... ... ادامه در لینک سایت منبع ...

چهره ى دیگه ى دنیاى مجازى..

چند وقت پیش تصمیم گرفتم اینستاگرام رو حذف کنم. دلیل هاى خیلى زیادى داشت اما مهم ترینش آدمهایى بودند که اونجا فعالیت داشتن. خیلى وقت ها خیلى هاشون رو نمیتونستم درک کنم. انرژى هاى منفیشون، واکنشهاشون، حرف ها و تمس هاشون، قضاوت هاشون..بعضى آدمها نمیتونن دلیلى براى حال خوبشون در دنیاى واقعى پیدا کنند براى همین هم به دنیاى مجازى، آدمهاى مجازى و جایى مثل اینستاگرام پناه میارند.به غلط یا درست بودن این قضیه کارى ندارم اما فکر میکنم اگر ى میاد از حال خوبش، از بودنش با ى یا چیزى که حالش رو خوب میکنه یا از بودن در جایى که دوستش داره ع به اشتراک میذاره، دلش میخوا? ... ... ادامه در لینک سایت منبع ...

حدیث_روز

حدیث_روز تعلیم و تعلّم برای خدا . صادق علیه ‏السلام: مَن تَعَلَّمَ للّه‏ِِ و عَمِلَ للّه‏ِِ و عَلَّمَ للّه‏ِِ دُعِیَ فی مَلَکوتِ السَّماواتِ عَظیما، فقیلَ: تَعَلَّمَ للّه‏ِِ، و عَمِلَ للّه‏ِِ، و عَلَّمَ للّه‏ِِ! هر که براى خدا علم بیاموزد و براى خدا [به آن] عمل کند و براى خدا به دیگران آموزش دهد، در ملکوت آسمان ها از او به بزرگى یاد شود و گفته شود: براى خدا آموخت، براى خدا عمل کرد و براى خدا آموزش داد! الأمالی للطوسی: 167/280 ... ادامه در لینک سایت منبع ...

توشه

. صلى ‏الله ‏علیه‏ و ‏آله: انسان باید براى آ.تش از دنیا، براى مرگش از زندگى و براى پیرى ‏اش از جوانى، توشه برگیرد، چرا که دنیا براى شما آفریده شده و شما براى آ.ت آفریده شده ‏اید . 【لِیَتَزَوَّدِ العَبدُ مِن دُنیاهُ لآِخِرَتِهِ ، وَ مِن حَیاتِهِ لِمَوتِهِ وَ مِن شَبابِهِ لِهَرَمِهِ ، فَاِنَّ الدُّنیا خُلِقَت لَکُم وَ اَنتُم خُلِقتُم لِلخِرَةِ ؛】 ┘◄ تنبیه الخواطر و نزهه النواظر (معروف به مجموعه ورام)، ج 1، ص ... ادامه در لینک سایت منبع ...

ع شاخص ى فاطمیون

ع شاخص ى فاطمیون به روایت شهید م ع حرم مرتضى عطایى (ابوعلى)؛ بسم رب ال ء و الصدیقین من در بسیج مسئول آموزش بودم و این را خیلى دوست داشتم؛ براى همین خیلى تأکید مى که نیرو از لحاظ ظاهرى و دیسیپلین نظامى، همه چیزش درست باشد. دوست داشتم وقتى سیدابراهیم (مصطفى صدرزاده) از مرخصى برمى گردد، متوجه شود که تحولى در نیروها ایجاد شده است. مى خواستم مسئولیتى را که به گردن من گذاشته بود، به نحو احسن انجام بدهم. یک روز رفتم براى نیروها از زینبیه پیشانى بندهاى «لبیک یا زینب» گرفتم. با کمک شهید مال ى خیلى منظم، چفیه مشکى دور گردن بچه ها بستیم و سربندها را هم روى کلاه ک? ... ... ادامه در لینک سایت منبع ...

خوابگاه شهید شوریده

بعد از یه کلاس جبرانى است. که حسابى شنا مردم اومدم خوابگاه پیش شهلا و یاسى شهلا داره ماکارونى درست میکنه یاسى هم پاى لپ تابه منم زیر کولر دراز کشیدم و دارم رمان میخونم مرد داستان یه ادم اخمو و جدى و پر از مشکلاته... که همه سعى دارن کمکش کنن... و اون تو سکوت فقط نگاه میکنه و هیچ کدوم رو قبول نمیکنه ولى مسئله ى من خواهر و مادر این ادمن زن هایى که با پختن غذاهاى مورد علاقش سعى دارن تو خانواده نگهش دارن قضیه عذا نیست! دعدغه خیلى بیشتر از غذاس و من منى که تو خوتبگاه . شریف زیر کولر خو.دم... براى ایندم میخوام چى کار کنم؟ براى مردم براى پدر و مادرم براى خوا... ... ادامه در لینک سایت منبع ...

در دلِ زندگى

چند وقتیه که از نوشتن دور شدم ، براى این موضوع ناراحتم ... ولى خوب وقت نمیشه واقعا ، دیگه چقدر به اینجام رسیده که میام مینویسم بلکه بشه یکم خالى شم :)) دوست داشتم خیلى پست ها و حرفام رو بنویسم ولى همشون یه پست جا نمیشن و موضوع های خیلیا متفاوته و پست کلا چند راهی میشه :| براى همین ناچارن خیلیارو اسکیپ میکنم. این اوا زندگیم خیلى عجیب پیش میره ، هر چی میرم جلو تر ملت و اطرافیان روشونو بیشتر نشون میدن و مز فت تر میشن! سیزن یک: حدودا یک ماه پیش اینا ، پور اخوان رو آورده بودیم که بعمون درس بده ، البته یکى از سال بالایى هامون بهش گفته بود که بیاد ، و قبل از اینکه ه ... ... ادامه در لینک سایت منبع ...

موقت 29

خاتون جان، آخه چرا این موقع ها تو طفلکى ترین موجود روى زمین میشى؟ هر روز که از عمرم میگذره و سنم که بالاتر میره، بیشتر میفهمم که هنوز خیلى بچه ام، خیلى لجباز، خیلى وابسته، خیلى محتاج و خیلى بى منطق ! این آهنگ رو براى اولین بار امشب شنیدم..قشنگه! متاسفانه مرورگر شما، ق لت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب html5 دارا نمی باشد. توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آ ین نسخه می باشد با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

فصلى براى برداشت ع ها با این نرم افزارها به ع هاى نوروزى خود سر و سامان بدهید

سیاوش شهبازىنوروز یکى از بهترین فرصت ها براى کنار هم بودن خانواده ها و خلق خاطرات زیباست. معمولا در این زمان، ع هاى بسیارى گرفته مىشود که پس از مدتى، پیدا یک مورد خاص از بی نشان واقعا سخت مىشود. در عین حال، اغلب دوست داریم خیلى از ع ها را ویرایش کرده و نو ردازى یا حتى تلفیق رنگشان را دستکارى کنیم. اگر شما هم این دغدغهها را دارید، با ما همراه باشید تا چند نر م افزار خوب و کاربردى براى ویرایش ع ها – چه در گوشى و چه رایانه – به شما معرفى کنیم. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه در لینک سایت منبع ...

موقت 29

خاتون جان، آخه چرا این موقع ها تو طفلکى ترین موجود روى زمین میشى؟ هر روز که از عمرم میگذره و سنم که بالاتر میره، بیشتر میفهمم که هنوز خیلى بچه ام، خیلى لجباز، خیلى وابسته، خیلى محتاج و خیلى بى منطق ! این آهنگ رو براى اولین بار امشب شنیدم..قشنگه! متاسفانه مرورگر شما، ق لت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب html5 دارا نمی باشد. توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آ ین نسخه می باشد با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد. + لینک ... ادامه در لینک سایت منبع ...

موضوع مهم مرگ وموت درکلام المومنین علی علیه السلام

52. شکارچى مرگ من وصایاه ل الحسن علیه السلام: و اعلم یا بنى! أنک أنما خلقت للآ ه لا للدنیا، و للفنأ و للموت لا للحیاة، و أنک فى منزل قلعة ودار بلغة، و طریق ألى الا ه و أنک طرید الموت الذى لا ینجو منه هاربه، و لا یفوته طالبه، و لا بدّ أنه مدرکه، فکن منه على حذر أن یدرکک و أنت على حال سیئة قد کنت تحدث نفسک منها ب وبة فیحول بینک و بین ذلک، فاذا أنت قد أهلکت نفسک.پسرم! بدان که تو براى آ ت آفریده شده ‏اى نه براى دنیا، و براى فنا نه براى بقا، و براى مرگ نه براى حیات، در منزلى هستى که باید از آن کوچ کنى، و جایى که از آن به جاى دیگر برسى، و خلاصه در راه آ تى، و ... ... ادامه در لینک سایت منبع ...

کاش دلت عزیز من، براى من تنگ شود

کاش دلت عزیز من براى من تنگ ش ش که کودک بشومکه دل نشد تنگ مگر براى ک نِ شهرکاش که آدمِ دلم،دوباره کودک بشوددوباره همچو کودکىگریه کندناله و فریاد زندنیاز و ناز آوردنگاه کن به قلب منببین ش ته سنگ منبه چشم من نظاره کننگاه کننگاه کنکاش دلت براى من تنگ شودچه خوب مى شود اگر دلت براى سنگِ من،تنگ شود عزیزِ منو موسىِ دلم شوىعصا به سنگم بزنىدوازده چشمه بجوشد از دل ص ه ى میگونِ شماببین عزیزِ مصرِ من!یوسفِ من!فقیرِ قلبِ تو شدمکه آن دل نرمِ شمابراى من تنگ ش ش دلت عزیزِ من براى من تنگ ش ش که نامه اى دهىپیامِ عاشقانه اىو لا اقلبرات گردد به دلمدلت براىِ کود? ... ... ادامه در لینک سایت منبع ...

عنوان ندارد

یک. یه چیزى که برام جالبه اینه که با وجود این که هیچ کارى نمى تونم م خیلى جدى به این که هر ى هر کارى بخواد مى تونه ه اعتقاد دارم. خوبه بازم. دو. احساس مى کنم هر ى خودش رو تو یه گوشه ى کوچیکى از جهان حبس کرده. وقتى یه نفر به بن بست مى رسه این که ناامید بشه واقعا احمقانه ست چون هزاران جاى دیگه باقى مونده که مى تونه بره و شانس ش رو امتحان کنه. تازه اگه از صفر شروع کنى چون چیزى براى از دست دادن ندارى شجاعت بیشترى دارى. اینا رو نمى دونم قبول دارم یا نه. خیلى تو ذهن م مى چرخن و گاهى هم براى دل دارى دادن به خودم استفاده مى کنم که اگه هیچى هم خوب پیش نرفت مهم نیست. ولى نم? ... ... ادامه در لینک سایت منبع ...

جستجوهای اتفاقی

فرآیند جستجو و بازنشر مطالب مرتبط با عبارت دلم براى همه تون تنگ شده بچه ها خیلى توسط ربات های هوشمند خبری از بین منابع معتبر فارسی زبان دریافت و نمایش داده میشوند.