چرا در محیط کار باید از تکرار ضمیر من پرهیز کنیم

عبارت چرا در محیط کار باید از تکرار ضمیر من پرهیز کنیم مابین هزاران خبر و مطلب فارسی جستجو شده و نتیجه آن به نمایش درآمده است. کلیه مطالب جستجو شده با ذکر منبع آن منتشر شده است لذا با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک و با عنایت به اینکه وب سایت مجله مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق مولفان در قانون فوق و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور بر عهده منبع اطلاعات نمایش داده شده مرتبط با عبارت چرا در محیط کار باید از تکرار ضمیر من پرهیز کنیم میباشد.ما هم چنان در اول تکرار مانده ایم

هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی ... ادامه در لینک سایت منبع ...

ما هم چنان در اول تکرار مانده ایم

هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی ... ادامه در لینک سایت منبع ...

ما هم چنان در اول تکرار مانده ایم

هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی تکرار کنم.هی ... ادامه در لینک سایت منبع ...

چرا در محیط کار باید از تکرار ضمیر من پرهیز کنیم

اگر در مکالمات اداری و سازمانی، مسائل را از دید اول شخص بیان کنید، با مشکلات مختلفی مواجه می شوید و شخصیت ضعیفی را از خودتان به نمایش می گذارید.منبع ... ادامه در لینک سایت منبع ...

تناسب اعداد و کلمات در قرآن

کلمه فرشته (88) بار و کلمه نیز (88) بار تکرار شده است کلمه بهشت (77) بار و کلمه جهنم نیز (77) بار تکرار شده است کلمه دنیا (115) بار و کلمه آ ت نیز (115) بار تکرار شده است کلمه گیاه (26) بار و کلمه درخت نیز(26) بار تکرار شده است کلمه تابستان گرم (5) بار و کلمه زمستان سرد نیز (5) بار تکرار شده است کلمه مجازات (117) بار و کلمه آمرزش نیز(117 * 2 ) بار تکرار شده است کلمه آسمان (7) بار و کلمه ساخت آسمان نیز (7) بار تکرار شده است کلمه زکات (32) بار و کلمه برکت نیز (32) بار تکرار شده است کلمه (6) بار و کلمه مستی نیز (6) بار تکرار شده است کلمه رحمت (72) بار و کلمه هدایت نیز (72) بار تکرار شده است کلمه فقر (13) بار و کلمه ثروت نیز (13) بار تکرار شده است کلمه بگو (332) بار و کلمه گفتند نیز (332) بار تکرار شده است کلمه الرحمن ( 57 ) بار و کلمه الرحیم ( 114 ) بار تکرار شده است کلمه الفجار (3) بار و کلمه الابرار (6) بار تکرار شده است کلمه سختی (12 ) بار و کلمه اسانی (36) بار تکرار شده است کلمه ابلیس (11) بار و کلمه استعاذه با لله (11) بار تکرار شده است کلمه المصیبت (75) بار و کلمه الشکر (75) بار تکرار شده است کلمه الجهر (16) بار و کلمه العلانیه (16) بار تکرار شده است کلمه الشده (102) بار و کلم ... ادامه در لینک سایت منبع ...

تناسب اعداد و کلمات در قرآن

تناسب اعداد و کلمات در قرآن کلمه فرشته (88) بار و کلمه نیز (88) بار تکرار شده است کلمه بهشت (77) بار و کلمه جهنم نیز (77) بار تکرار شده است کلمه دنیا (115) بار و کلمه آ ت نیز (115) بار تکرار شده است کلمه گیاه (26) بار و کلمه درخت نیز(26) بار تکرار شده است کلمه تابستان گرم (5) بار و کلمه زمستان سرد نیز (5) بار تکرار شده است کلمه مجازات (117) بار و کلمه آمرزش نیز(117 * 2 ) بار تکرار شده است کلمه آسمان (7) بار و کلمه ساخت آسمان نیز (7) بار تکرار شده است کلمه زکات (32) بار و کلمه برکت نیز (32) بار تکرار شده است کلمه (6) بار و کلمه مستی نیز (6) بار تکرار شده است کلمه رحمت (72) بار و کلمه هدایت نیز (72) بار تکرار شده است کلمه فقر (13) بار و کلمه ثروت نیز (13) بار تکرار شده است کلمه بگو (332) بار و کلمه گفتند نیز (332) بار تکرار شده است کلمه الرحمن ( 57 ) بار و کلمه الرحیم ( 114 ) بار تکرار شده است کلمه الفجار (3) بار و کلمه الابرار (6) بار تکرار شده است کلمه سختی (12 ) بار و کلمه اسانی (36) بار تکرار شده است کلمه ابلیس (11) بار و کلمه استعاذه با لله (11) بار تکرار شده است کلمه المصیبت (75) بار و کلمه الشکر (75) بار تکرار شده است کلمه الجهر (16) بار و کلمه العلانیه (16) بار تکرار شده ... ادامه در لینک سایت منبع ...

قدرت ضمیر ناخودآگاه

قدرت ضمیر ناخودآگاه خود را درک کنید؛ اگر واقعاً قصد دارید که در زندگی خود به موفقیت و کامی دست پیدا کنید، باید بدانید که ذهن ناخودآگاهتان به چه صورت کار می کند و از خود واکنش نشان می دهد. باید به این امر اعتقاد داشته باشد که هیچ گاه برای دست ی به رویاها و آرزوها دیر نیست. "هیچ گاه برای تبدیل شدن به آن فردی که می خواهید، دیر نیست." جرج الیوت مغز انسان به دو قسمت تقسیم می گردد: خودآگاه و ناخودآگاه. شاید تا کنون بارها از زبان دانشمندان شنیده باشید که افراد تنها از 10% ذهن خودآگاه خود استفاده مینمایند. باید توجه داشت که ضمیر ناخودآگاه بسیار بزرگ تر و نیرومند تر عمل می کند و در حدود 90% دیگر از واکنش های ذهنی ما را نیز همین قسمت تحت کنترل خود دارد. آیا می دانید ممکن است در زندگی شما چه اتفاقاتی روی دهد اگر بتوانید به طور کامل از ضمیر ناخودآگاه ذهن خود استفاده کنید؟ بله می توانید از قدرت جادویی آن برای پیشبرد و ارتقای زندگی خود بهره بگیرید. عملکرد ضمیر ناخودآگاه ... ادامه در لینک سایت منبع ...

قانون مغز

چهار قانون کلیدی مغز 1️⃣ قانون اول هرعملی که بصورت عادت وتکرار درآید کنترل عصبی آن عمل از بالای مغز یعنی ضمیر خودآگاه به پایین یعنی ضمیر ناخودآگاه می رود . به عبارت دیگر با تکرار یک عمل ارادی، آن عمل تبدیل به یک عمل غیر ارادی مى شود مثل تایپ ... 2️⃣ قانون دوم هر پیامی که به مغز خطور می کند یا گفته می شود در ضمیر ناخودآگاه تاثیر می گذارد و چنانچه تکرار شود، اثر آن چندین برابر خواهد بود. روزانه ٥ هزار شه از مغز ما عبور می کند و متاسفانه اکثر این شه ها منفی است. بنابراین باید بسیار مراقب واژه هایی که به کار می بریم، موسیقی هایی که گوش می دهیم، حرفهای اطرافیانمان و ... باشیم، چرا که همه واژه ها از نظر ضمیر ناخودآگاه بار معنایی مثبت یا منفی دارند. مثلا وقتی می گوییم: من بدبختم، ضمیرناخودآگاه این ورودی را پذیرفته و تکرار می کند. 3️⃣ قانون سوم گاهی ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه در زمینه ای باهم درتعارض قرار می گیرند مثل زمانی که می خواهید از پلی معلق عبور کنید، ناخودآگاه به شما میگوید نرو، دست و پا چلفتی و خودآگاه میگوید، برو... 4️⃣ قانون چهارم هرگاه ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه در انجام امری باهم به توافق بر ... ادامه در لینک سایت منبع ...

قانون مغز

چهار قانون کلیدی مغز 1️⃣ قانون اول هرعملی که بصورت عادت وتکرار درآید کنترل عصبی آن عمل از بالای مغز یعنی ضمیر خودآگاه به پایین یعنی ضمیر ناخودآگاه می رود . به عبارت دیگر با تکرار یک عمل ارادی، آن عمل تبدیل به یک عمل غیر ارادی مى شود مثل تایپ ... 2️⃣ قانون دوم هر پیامی که به مغز خطور می کند یا گفته می شود در ضمیر ناخودآگاه تاثیر می گذارد و چنانچه تکرار شود، اثر آن چندین برابر خواهد بود. روزانه ٥ هزار شه از مغز ما عبور می کند و متاسفانه اکثر این شه ها منفی است. بنابراین باید بسیار مراقب واژه هایی که به کار می بریم، موسیقی هایی که گوش می دهیم، حرفهای اطرافیانمان و ... باشیم، چرا که همه واژه ها از نظر ضمیر ناخودآگاه بار معنایی مثبت یا منفی دارند. مثلا وقتی می گوییم: من بدبختم، ضمیرناخودآگاه این ورودی را پذیرفته و تکرار می کند. 3️⃣ قانون سوم گاهی ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه در زمینه ای باهم درتعارض قرار می گیرند مثل زمانی که می خواهید از پلی معلق عبور کنید، ناخودآگاه به شما میگوید نرو، دست و پا چلفتی و خودآگاه میگوید، برو... 4️⃣ قانون چهارم هرگاه ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه در انجام امری باهم به توافق بر ... ادامه در لینک سایت منبع ...

قانون مغز

چهار قانون کلیدی مغز 1️⃣ قانون اول هرعملی که بصورت عادت وتکرار درآید کنترل عصبی آن عمل از بالای مغز یعنی ضمیر خودآگاه به پایین یعنی ضمیر ناخودآگاه می رود . به عبارت دیگر با تکرار یک عمل ارادی، آن عمل تبدیل به یک عمل غیر ارادی مى شود مثل تایپ ... 2️⃣ قانون دوم هر پیامی که به مغز خطور می کند یا گفته می شود در ضمیر ناخودآگاه تاثیر می گذارد و چنانچه تکرار شود، اثر آن چندین برابر خواهد بود. روزانه ٥ هزار شه از مغز ما عبور می کند و متاسفانه اکثر این شه ها منفی است. بنابراین باید بسیار مراقب واژه هایی که به کار می بریم، موسیقی هایی که گوش می دهیم، حرفهای اطرافیانمان و ... باشیم، چرا که همه واژه ها از نظر ضمیر ناخودآگاه بار معنایی مثبت یا منفی دارند. مثلا وقتی می گوییم: من بدبختم، ضمیرناخودآگاه این ورودی را پذیرفته و تکرار می کند. 3️⃣ قانون سوم گاهی ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه در زمینه ای باهم درتعارض قرار می گیرند مثل زمانی که می خواهید از پلی معلق عبور کنید، ناخودآگاه به شما میگوید نرو، دست و پا چلفتی و خودآگاه میگوید، برو... 4️⃣ قانون چهارم هرگاه ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه در انجام امری باهم به توافق بر ... ادامه در لینک سایت منبع ...

قانون مغز

چهار قانون کلیدی مغز 1️⃣ قانون اول هرعملی که بصورت عادت وتکرار درآید کنترل عصبی آن عمل از بالای مغز یعنی ضمیر خودآگاه به پایین یعنی ضمیر ناخودآگاه می رود . به عبارت دیگر با تکرار یک عمل ارادی، آن عمل تبدیل به یک عمل غیر ارادی مى شود مثل تایپ ... 2️⃣ قانون دوم هر پیامی که به مغز خطور می کند یا گفته می شود در ضمیر ناخودآگاه تاثیر می گذارد و چنانچه تکرار شود، اثر آن چندین برابر خواهد بود. روزانه ٥ هزار شه از مغز ما عبور می کند و متاسفانه اکثر این شه ها منفی است. بنابراین باید بسیار مراقب واژه هایی که به کار می بریم، موسیقی هایی که گوش می دهیم، حرفهای اطرافیانمان و ... باشیم، چرا که همه واژه ها از نظر ضمیر ناخودآگاه بار معنایی مثبت یا منفی دارند. مثلا وقتی می گوییم: من بدبختم، ضمیرناخودآگاه این ورودی را پذیرفته و تکرار می کند. 3️⃣ قانون سوم گاهی ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه در زمینه ای باهم درتعارض قرار می گیرند مثل زمانی که می خواهید از پلی معلق عبور کنید، ناخودآگاه به شما میگوید نرو، دست و پا چلفتی و خودآگاه میگوید، برو... 4️⃣ قانون چهارم هرگاه ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه در انجام امری باهم به توافق بر ... ادامه در لینک سایت منبع ...

قانون مغز

چهار قانون کلیدی مغز 1️⃣ قانون اول هرعملی که بصورت عادت وتکرار درآید کنترل عصبی آن عمل از بالای مغز یعنی ضمیر خودآگاه به پایین یعنی ضمیر ناخودآگاه می رود . به عبارت دیگر با تکرار یک عمل ارادی، آن عمل تبدیل به یک عمل غیر ارادی مى شود مثل تایپ ... 2️⃣ قانون دوم هر پیامی که به مغز خطور می کند یا گفته می شود در ضمیر ناخودآگاه تاثیر می گذارد و چنانچه تکرار شود، اثر آن چندین برابر خواهد بود. روزانه ٥ هزار شه از مغز ما عبور می کند و متاسفانه اکثر این شه ها منفی است. بنابراین باید بسیار مراقب واژه هایی که به کار می بریم، موسیقی هایی که گوش می دهیم، حرفهای اطرافیانمان و ... باشیم، چرا که همه واژه ها از نظر ضمیر ناخودآگاه بار معنایی مثبت یا منفی دارند. مثلا وقتی می گوییم: من بدبختم، ضمیرناخودآگاه این ورودی را پذیرفته و تکرار می کند. 3️⃣ قانون سوم گاهی ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه در زمینه ای باهم درتعارض قرار می گیرند مثل زمانی که می خواهید از پلی معلق عبور کنید، ناخودآگاه به شما میگوید نرو، دست و پا چلفتی و خودآگاه میگوید، برو... 4️⃣ قانون چهارم هرگاه ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه در انجام امری باهم به توافق بر ... ادامه در لینک سایت منبع ...

قانون مغز

چهار قانون کلیدی مغز 1️⃣ قانون اول هرعملی که بصورت عادت وتکرار درآید کنترل عصبی آن عمل از بالای مغز یعنی ضمیر خودآگاه به پایین یعنی ضمیر ناخودآگاه می رود . به عبارت دیگر با تکرار یک عمل ارادی، آن عمل تبدیل به یک عمل غیر ارادی مى شود مثل تایپ ... 2️⃣ قانون دوم هر پیامی که به مغز خطور می کند یا گفته می شود در ضمیر ناخودآگاه تاثیر می گذارد و چنانچه تکرار شود، اثر آن چندین برابر خواهد بود. روزانه ٥ هزار شه از مغز ما عبور می کند و متاسفانه اکثر این شه ها منفی است. بنابراین باید بسیار مراقب واژه هایی که به کار می بریم، موسیقی هایی که گوش می دهیم، حرفهای اطرافیانمان و ... باشیم، چرا که همه واژه ها از نظر ضمیر ناخودآگاه بار معنایی مثبت یا منفی دارند. مثلا وقتی می گوییم: من بدبختم، ضمیرناخودآگاه این ورودی را پذیرفته و تکرار می کند. 3️⃣ قانون سوم گاهی ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه در زمینه ای باهم درتعارض قرار می گیرند مثل زمانی که می خواهید از پلی معلق عبور کنید، ناخودآگاه به شما میگوید نرو، دست و پا چلفتی و خودآگاه میگوید، برو... 4️⃣ قانون چهارم هرگاه ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه در انجام امری باهم به توافق بر ... ادامه در لینک سایت منبع ...

قانون مغز

چهار قانون کلیدی مغز 1️⃣ قانون اول هرعملی که بصورت عادت وتکرار درآید کنترل عصبی آن عمل از بالای مغز یعنی ضمیر خودآگاه به پایین یعنی ضمیر ناخودآگاه می رود . به عبارت دیگر با تکرار یک عمل ارادی، آن عمل تبدیل به یک عمل غیر ارادی مى شود مثل تایپ ... 2️⃣ قانون دوم هر پیامی که به مغز خطور می کند یا گفته می شود در ضمیر ناخودآگاه تاثیر می گذارد و چنانچه تکرار شود، اثر آن چندین برابر خواهد بود. روزانه ٥ هزار شه از مغز ما عبور می کند و متاسفانه اکثر این شه ها منفی است. بنابراین باید بسیار مراقب واژه هایی که به کار می بریم، موسیقی هایی که گوش می دهیم، حرفهای اطرافیانمان و ... باشیم، چرا که همه واژه ها از نظر ضمیر ناخودآگاه بار معنایی مثبت یا منفی دارند. مثلا وقتی می گوییم: من بدبختم، ضمیرناخودآگاه این ورودی را پذیرفته و تکرار می کند. 3️⃣ قانون سوم گاهی ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه در زمینه ای باهم درتعارض قرار می گیرند مثل زمانی که می خواهید از پلی معلق عبور کنید، ناخودآگاه به شما میگوید نرو، دست و پا چلفتی و خودآگاه میگوید، برو... 4️⃣ قانون چهارم هرگاه ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه در انجام امری باهم به توافق بر ... ادامه در لینک سایت منبع ...

قانون مغز

چهار قانون کلیدی مغز 1️⃣ قانون اول هرعملی که بصورت عادت وتکرار درآید کنترل عصبی آن عمل از بالای مغز یعنی ضمیر خودآگاه به پایین یعنی ضمیر ناخودآگاه می رود . به عبارت دیگر با تکرار یک عمل ارادی، آن عمل تبدیل به یک عمل غیر ارادی مى شود مثل تایپ ... 2️⃣ قانون دوم هر پیامی که به مغز خطور می کند یا گفته می شود در ضمیر ناخودآگاه تاثیر می گذارد و چنانچه تکرار شود، اثر آن چندین برابر خواهد بود. روزانه ٥ هزار شه از مغز ما عبور می کند و متاسفانه اکثر این شه ها منفی است. بنابراین باید بسیار مراقب واژه هایی که به کار می بریم، موسیقی هایی که گوش می دهیم، حرفهای اطرافیانمان و ... باشیم، چرا که همه واژه ها از نظر ضمیر ناخودآگاه بار معنایی مثبت یا منفی دارند. مثلا وقتی می گوییم: من بدبختم، ضمیرناخودآگاه این ورودی را پذیرفته و تکرار می کند. 3️⃣ قانون سوم گاهی ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه در زمینه ای باهم درتعارض قرار می گیرند مثل زمانی که می خواهید از پلی معلق عبور کنید، ناخودآگاه به شما میگوید نرو، دست و پا چلفتی و خودآگاه میگوید، برو... 4️⃣ قانون چهارم هرگاه ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه در انجام امری باهم به توافق بر ... ادامه در لینک سایت منبع ...

قانون مغز

چهار قانون کلیدی مغز 1️⃣ قانون اول هرعملی که بصورت عادت وتکرار درآید کنترل عصبی آن عمل از بالای مغز یعنی ضمیر خودآگاه به پایین یعنی ضمیر ناخودآگاه می رود . به عبارت دیگر با تکرار یک عمل ارادی، آن عمل تبدیل به یک عمل غیر ارادی مى شود مثل تایپ ... 2️⃣ قانون دوم هر پیامی که به مغز خطور می کند یا گفته می شود در ضمیر ناخودآگاه تاثیر می گذارد و چنانچه تکرار شود، اثر آن چندین برابر خواهد بود. روزانه ٥ هزار شه از مغز ما عبور می کند و متاسفانه اکثر این شه ها منفی است. بنابراین باید بسیار مراقب واژه هایی که به کار می بریم، موسیقی هایی که گوش می دهیم، حرفهای اطرافیانمان و ... باشیم، چرا که همه واژه ها از نظر ضمیر ناخودآگاه بار معنایی مثبت یا منفی دارند. مثلا وقتی می گوییم: من بدبختم، ضمیرناخودآگاه این ورودی را پذیرفته و تکرار می کند. 3️⃣ قانون سوم گاهی ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه در زمینه ای باهم درتعارض قرار می گیرند مثل زمانی که می خواهید از پلی معلق عبور کنید، ناخودآگاه به شما میگوید نرو، دست و پا چلفتی و خودآگاه میگوید، برو... 4️⃣ قانون چهارم هرگاه ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه در انجام امری باهم به توافق بر ... ادامه در لینک سایت منبع ...

قانون مغز

چهار قانون کلیدی مغز 1️⃣ قانون اول هرعملی که بصورت عادت وتکرار درآید کنترل عصبی آن عمل از بالای مغز یعنی ضمیر خودآگاه به پایین یعنی ضمیر ناخودآگاه می رود . به عبارت دیگر با تکرار یک عمل ارادی، آن عمل تبدیل به یک عمل غیر ارادی مى شود مثل تایپ ... 2️⃣ قانون دوم هر پیامی که به مغز خطور می کند یا گفته می شود در ضمیر ناخودآگاه تاثیر می گذارد و چنانچه تکرار شود، اثر آن چندین برابر خواهد بود. روزانه ٥ هزار شه از مغز ما عبور می کند و متاسفانه اکثر این شه ها منفی است. بنابراین باید بسیار مراقب واژه هایی که به کار می بریم، موسیقی هایی که گوش می دهیم، حرفهای اطرافیانمان و ... باشیم، چرا که همه واژه ها از نظر ضمیر ناخودآگاه بار معنایی مثبت یا منفی دارند. مثلا وقتی می گوییم: من بدبختم، ضمیرناخودآگاه این ورودی را پذیرفته و تکرار می کند. 3️⃣ قانون سوم گاهی ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه در زمینه ای باهم درتعارض قرار می گیرند مثل زمانی که می خواهید از پلی معلق عبور کنید، ناخودآگاه به شما میگوید نرو، دست و پا چلفتی و خودآگاه میگوید، برو... 4️⃣ قانون چهارم هرگاه ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه در انجام امری باهم به توافق بر ... ادامه در لینک سایت منبع ...

تکرار

تکرار تکرار تکرار تکرار هر صبح که چشم می گشایم شب شده است شب بی هیچ ستاره و آسمانی شب در رخوت خنکای ص که می وزد آرام آرام صبح شده است. مهری کیانوش راد،ارتفاع سکوت،38 اشتراک با ذکر ماخذ، وبلاگ ارتفاع سکوتmkianooshrad ... ادامه در لینک سایت منبع ...

امید

بگذار پرنده ای باشمبی پر و بال و بی آشیانهخدایا خسته ام از این همه تکرار بیهوده زمانهمش 1-2-3-...60و دوباره1-2-3-...60دقیقه ها همش تکرار بیهوده ماستمن تکرار تو تکراراین پر پرواز من را چه ی ش ت؟این من را چه ی فراموش کرد؟خسته شدمدلم می خواد دوباره شروع کنم از امید و امیدواری بنویسمولی هرچی فکر می کنم انگار این مشعل نیمه افروخته ذهنم کمتر یاری می دهدشاید باید صبر کرد تا خودش بیاد(امید رو می گویم) ... ادامه در لینک سایت منبع ...

خاطره

دقت کردی بعضی وقتا که می خوای یه خاطره رو فراموش کنی ، همه چی دست به دست هم میده تا اون خاطره مدام تکرار و تکرار و تکرار بشه. دلت می خواد بری یه جایی که هیچ رنگی و یادی از اون خاطره نباشه اما نمیشه تکرار میشه تکرار میشه و باز هم تکرار میشه کاش میشد ازش فرار کرد ولی اون میاد دنب رهات نمیکنه به نظرت چیکار باید کرد تا فراموش بشه ؟ چیکار میشه کرد که مدام تکرار نشه ؟ خدایا رهایی می خوام آزادم کن ... ادامه در لینک سایت منبع ...

ویسی: پن ی اول باید تکرار می شد

سرمربی تیم فوتبال ان گفت:پن ی اول باید تکرار می شد، پن ی دوم هم حرف داریم .در 6 بازی آسیب داوری دیدیم امیدوارم بتوانیم خودمان را پیدا کنیم. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

درباره استانداردهای انواع کلاه ایمنی

امنیت در محیط کار بسیار مهم به شمار می آید بسیاری از ما تصور می کنیم که در محیط کار فقط نوع کار و حجم کاری که انجام می دهیم مهم است اما اینکه محیطی که کار می کنیم امن بوده باشد بسیار مهم است. یکی از راههای امن بودن محیط کار این است که از تجهیزات ایمنی استفاده کنیم اما برای استفاده از تجهیزات ایمنی باید نسبت به کاربرد آن ها آگاهی داشته باشیم.در این مقاله سعی کرده ایم شما را با کاربرد های انواع کلاه ایمنی آشنا کنیم. ادامه مطلب... ... ادامه در لینک سایت منبع ...

خوبه که شروع کنیم ، خوبه که یاد بگیریم

امروز دوباره با هم دعوا کردید مثل دیروز و مثل چند روز قبل به این فکر کن که چقدر این اتفاق در زندگیت داره تکرار میشه و تو و اون باز هم به این شکل برخورد می کنید فکر نمی کنی که مشکلی وجود دارد که باید حل بشه ؟ و باز هم فکر نمی کنی که برای حل شدنش باید یه چیزایی یاد بگیری ............. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

21 ... بجای اینکه بخندی.. تکرار کن

راهنمایی بودیم ماه محرم یکی از بچه ها سر صف صبحگاه رفت که مداحی کنه شروع کرد به نوحه خوندن و همه میزدن رسید به قسمتی که همه باید تکرار کنن مداح : یا حسین یا حسین همه بگن ... یا حسین یا حسین همه بگگگگگگنننننن چرا نمیگن ؟؟؟ آقای ناظم اینا نیگن .... بهشون بگو تکرار کنن oــo "دیگه خنده از دست همه کند" مداح : نخندین ... همه بگن یا حسین یا حسین تکرار کنن ... بچه ها نخندن .. بگن یا حسین یا حسین *ـــ* بچه ها خدا ی تکرار کنن .. یا حسین یا حسین پ . ن : "امروز ... پنجمین به رور رسانی" ... ادامه در لینک سایت منبع ...

اصطحکاک

اگه بخوام حس الانمو بگم تو یک کلمه میتونم بگم اصطحکاک! تکرار تکرار تکرار ... شانس دوباره بده از اول شروع کن درست میشه امید داشته باش نشد از اول بازم از اول و باز هم... و این چرخه رو سیصدهزار بار تکرار کن! کم کم ح بهم میخوره از تکرارش کم کم خسته و پژمرده میشی کم کم میمیری. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

کانال شب تکرار نشدنی یلدا

کانال شب تکرار نشدنی یلدا بهرتین کانال شب تکرار نشدنی یلدا عضو شدن در کانال شب تکرار نشدنی یلدا عضویت در کانال شب تکرار نشدنی یلدا بهترین کانال شب تکرار نشدنی یلدا جالبترنی کانال شب تکرار نشدنی یلدا خاصترین کانال شب تکرار نشدنی یلدا ادامه مطلب ... ادامه در لینک سایت منبع ...

ن ا ت و ا ن م

دوباره بغض بی پایان چرا دوباره نگاه از پس اشک دوباره زدودن اشک و تاری دوباره دیدگانم دوباره تکرار . تکرار دوباره استیصال دوباره هم خوردن در مخلوط کن خوشبختی و ارمان تکرار تکرار تکرار دوباره جنگ ارمان های به نسبت مساوی دوباره فرسودن دوباره شعر دوباره شور دوباره ا ش ک که انگار تنها کاریست که از دستم می اید دوباره ناتوانم ن ا ت و ا ن م ... ادامه در لینک سایت منبع ...

تکرار

نمی داند دل تنها میان جمع هم تنهاست مرا افکنده در تنگی که نام دیگرش دریاست تو از کی عاشقی؟ این پرسش آیینه بود از من خودش از گریه ام فهمید مدت هاست مدت هاست به جای دیدن روی تو در " خود " خیره ام ای عشق ! اگر آه تو در آیینه پیدا نیست عیب از ماست جهان بی عشق چیزی نیست جز تکرار یک تکرار اگر جایی به حال خویش باید گریه کرد اینجاست من این تکرار را چون سیلی امواج بر ساحل تحمل می کنم هر چند جانکاه است و جانفرساست در این فکرم که در پایان این تکرار پی در پی اگر جایی برای مرگ باشد ! زندگی زیباست فاضل نظری ( ضد) ... ادامه در لینک سایت منبع ...

تکرار در تکرار در تکرار...

در گلوی من ابر کوچکی ست می شود مرا بغل کنی؟ قول می دهم گریه... کم کند مژگان عباسلو ... ادامه در لینک سایت منبع ...

تکرار در تکرار در تکرار...

در گلوی من ابر کوچکی ست می شود مرا بغل کنی؟ قول می دهم گریه... کم کند مژگان عباسلو ... ادامه در لینک سایت منبع ...

راه های محافظت از کبد

راه های محافظت از کبدسوال : برای پا ازی کبدچه نکاتی رابایدرعایت کنیم؟پاسخ :برای پا ازی کبد اول باید بدانید که چه خوراکیهایی دشمن درجه یک کبد است، و باید از آنها پرهیز کرد. هر فردی با هر طبعی در هر سنی برای سلامتی کبد از این خوراکیها پرهیز کند. این مواد غذایی به مرور زمان تمام بافتادامه مطلب ...پیشگیری از کبد چربخوراکیهای مفید برای کبدبادرنجبویه مفید برای کبد"/> ... ادامه در لینک سایت منبع ...

توصیه های تجربه اندوزی برای نویسنده شدن (۲)

برای حرفه ای شدن در هر فنی تکرار و تمرین لازم است. الدرس حرفٌ و تکراره الفٌ آموختن یکبار و تکرار آن هزار بار برای ملکه شدن چاره ای جز تکرار و تکرار و تکرار نیست. بدون تکرار و تمرین و کاغذ سیاه توقع قدرت قلم نداشته باشید. دائما به دنبال بهانه باش برای نوشتن. حتی شده یک مطلبی را که در ذهن داری با بیان های متعدد بنویس. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

تکرار و هِی تکرار و هِی تکرار

سهراب سپهری در جشن تولّد یک سالگی فرزندش گفت:پسرم یک بهار، یک تابستان،یک پاییز و یک زمستان را دیدی، ازین پس همه چیز تکراریست.!!! ... ادامه در لینک سایت منبع ...

تکرار اشتباه

نوشته بودی اشتباه لازمه ی انسان بودن و انسان شدن است و تکرار آن یعنی حماقت .....و من می گویم در عالم عشق و تعهد و وفا تکرار اشتباه موجب ج ابدی خواهد شد ......تکرار اشتباه با جایزالخطا بودن موضوعی کاملا متفاوت است .... .تکرار اشتباه دیگر دلیلش جایزالخطا (!) نیست .. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

تا ابد...

پرسه میزنم... غمگینم... هیچ چیزی تغییر نکرده است. مدام تکرار میشود .. میگویم کاش ا ایمر می گرفتم تا فراموشت کنم! یاد درخشش ابدی یک ذهن پاک می افتم! انقدر کم حوصله شده ام که اصلا حوصله ی ادمها و تبریکها و سفره هفت ایشان را ندارم... فقط تو را می خواهم ... تو که وجود نداری ... دوباره تکرار و تکرار و تکرار... تا ابد... ... ادامه در لینک سایت منبع ...

iterration

هر اتفاقی با تکرار زیاد برا آدم ملکه میشه.باید بشه ضمیر ناخودآگاهمباهاش بخوابمنفس بکشمزندگی به تمام معنابریم... ... ادامه در لینک سایت منبع ...

ضرورت پرهیز از روشهای سرزنش آمیز در موضوع امربه معروف

ضرورت پرهیز از روش های سرزنش آمیز در موضوع امربه معروفاستاندار یزد در نشست ستاد احیای امربه معروف و نهی ازمنکر استان اظهار داشت: رفتار ما در موضوع امربه معروف باید به گونه ای باشد که مردم را جذب کنیم و از روش های سرزنش آمیز و تحقیرآمیز پرهیز شود. به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، نشست ستاد احیای امربه معروف و نهی ازمنکر در موضوع ماه مبارک رمضان با حضور ولی فقیه و یزد، استاندار یزد و جمعی از اعضای این ستاد برگزار شد. «سید محمد میرمحمدی» گفت: در برهه ای از زمان در موضوع امربه معروف و نهی ازمنکر برخوردهای امنیتی با مردم انجام شد اما در حقیقت نتیجه مطلوب حاصل نشد چراکه نیاز فعلی جامعه این است که مردم در باطن به دین و اعتقادات احترام بگذارند. استاندار با تأکید بر برقراری ارتباط نزدیک با جوانان افزود: باید به دنبال روش هایی باشیم که به احترام طلبی و شور و حال جوانی پاسخ دهد و جوانان را به نحوی جذب خود کنیم تا آن ها احساس کنند همراهشان هستیم درنتیجه آن ها هم خلاف نظرات کلی دین عمل نمی کنند. علاوه بر این باید طبق دستورالعمل ها اقدام شود. برخوردهای بازدارنده، مواضع ارشادی و علت جویی ازجمله مواردی ... ادامه در لینک سایت منبع ...

ما تکرار می کنیم

ای دمندان نیکِ پای در تردید! دوستداران وطن در شبکلاه درد! سایه ی شوم خطرهایی که از سر رفت، در راه است گاه های رفته را باید به فردا برد ابرهای تیره را باید کناری زد در مسیر صبح گامی زد! ورنه در تکرار آن ویرانه ها افسرد! (متأسفانه نام شاعر این شعر را پیدا ن ) ... ادامه در لینک سایت منبع ...

آلبوم علی زند ی رویای بی تکرار

آهنگ , آهنگ , علی زند ی , آلبوم علی زند ی , آلبوم رویای بی تکرار علی زند ی , آلبوم رویای بی تکرار علی زند ی , آهنگ علی زند ی , آهنگ جدید , آلبوم جدید علی زند ی رویای بی تکرار , [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه در لینک سایت منبع ...

قافله و تاریخی که تکرار می شود

قافله و تاریخی که تکرار می شودعنوان: قافله و تاریخی که تکرار می شودحجم: 20.9 مگابایتتوضیحات: قافله و تاریخی که تکرار می شود ... ادامه در لینک سایت منبع ...

تکرار

تاریخ در حال تکرار است با خود تکرار کن من اگر زمان عاشورا بودم در دشمن قرار داشتم من خود مسلم را معرفی می تا او را شهید کنند من ظلم را میدیدم و می گفتم حق است اما میترسیدم و پشتیبان کفر میشدم .... ... ادامه در لینک سایت منبع ...

هوای دلم تکراریه!

تکرار را تکرار میکنم؛هوای دلم ابریهتکرار را تکرار میکنم؛ انگار همه جا صورتیه!در انزجار از خا تریه تکراربه رنگ پناه میبرم!تکرار را تکرار میکنم؛هوای دلم ابریهچشمانم فقط برق میزنهبا کفایت نمیکنه!تکرار را تکرار میکنم؛هوای دلم ابریهبرای فکر مجبورم فکر نکنم!اونی که دنبال یه قصه ی خوبهصبرش اندازه ی صبر ایوبهتکرار را تکرار میکنم؛هوای دلم ابریهیکی داره تو دلم اذون میخونهحیف که قصه نیستهمه چی واقعیهسهم من از خودتعادلانه نیست!عادلانه نیست..-------------------------------------------------------------------پی نوشت 1: یه دوست وبلاگی داشتم که پایان نوشته هاش و یا کامنتهاش همیشه می نوشت: خدا خوبه. حس قشنگی منتقل میکردپی نوشت 2:همه فلسفه خون شدن! مد شده. تصمیممو گرفتم که هیچ فلسفه ای رو نخونم، با فلسفه ی خودم هنوز کنار نیومدم. اصلا باری از رو دوشم برداشته شده!پی نوشت 3:جایی نمونده که آدما آلودش نکرده باشن، امیدوارم هیشکی نوشته هامو نخونه! ... ادامه در لینک سایت منبع ...

در چه شرایطی بازی پرسپولیس و گسترش تکرار می شد

رئیس کمیته انضباطی گفت: اگر در مسابقه ای داور به اشتباه بازیکنی را که باید ا اج می شد، در داخل زمین نگه دارد می توانیم راجع به اصل بازی و یا حتی تکرار مسابقه تصمیم گیری کنیم. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

نمی خواهیم اشتباهات گذشته را تکرار کنیم/امروز آرامش و ثبات در بازار و فعالیت های را می بینیم

رئیس ستاد انتخاباتی گفت: ت های نهم و دهم درس های زیادی به ما آموخت و یکی از دلایل حضور ما این است که جبران مافات کنیم و اشتباه گذشته را تکرار نکنیم. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

سوت سکوت

تراژدی تلخ نیازو ماجرایی که روایتی نداردو تکرار و تکرار و تکرارو تسلیم فصل مشترک همه قسمت هاستو همه آنچه که نوشتم و نیستسکوت سنگینی در میان مان سوت می کشد ... ادامه در لینک سایت منبع ...

من گنا ارم...(عقده های یک پری یخ زده)

تکرار وتکرار تکرار یک گناه برای هزارمین بار هزار پشیمانی بعد از یک تکرار انگشتان فرو برده شده در مو نگاهی که به زمین خیره میماند..... بدنی ســــــــــــــــــــــرد که به مرده ای متحرک از جنس برف شبیه است برای هزارمین بار از تکرار گناه هزاربار پشیمان.... اما شاید اینبار به تکرار پشیمانی بیانجامد تا انتها پشیمان از کار وسعی در تکرار جبران ... ادامه در لینک سایت منبع ...

چه باید کرد _ 7

سید اصلاحات:و این بار، این شمایید که باید تکرار کنید.تکرار رای به عزیز برای تقویت امید به آینده ای بهتر.پیروز و موفق باشید. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

خط راست

این روزها به شکلی عجیب همه چیز ح س به خودش گرفته.انگار همه ی چیزهای اطرافم مردن. همه چیز حوصله بر شده. حتی قبلاً که پیاده روی واسم حکم فرار از زندان رو داشت، حالا دیگه احساسی بهم نمیده و انگار کاری هست که باید از روی اجبار انجام بدم. یک خط راست و تکرار و تکرار و تکرار. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

تکرار قهر است

این روزها نمی گذرد در یک چشم به هم زدن. این روزها تکرار قهر است تکرار دلتنگی سکوت ویرانگر و پایان خوشبختی. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

ای عشق!

نمی داند دل تنها میان جمع هم تنهاستمرا افکنده در تنگی که نام دیگرش دریاستتو از کی عاشقی؟ این پرسش آیینه بود از منخودش از گریه ام فهمید مدت هاست مدت هاستبه جای دیدن روی تو در «خود» خیره ایم ای عشق!اگر آه تو در آیینه پیدا نیست عیب از ماستجهان بی عشق چیزی نیست جز تکرار یک تکراراگر جایی به حال خویش باید گریه کرد اینجاستمن این تکرار را چون سیلی امواج بر ساحلتحمل می کنم هر چند جانکاه است و جانفرساستدر این فکرم که در پایان این تکرار پی در پیاگر جایی برای مرگ باشد! زندگی زیباست ... ادامه در لینک سایت منبع ...

چند نکته

چیزهای خوب به سراغ انی می روند که صبر می کنند، اما چیزهای خوب تر به سراغ انی می روند که تلاش می کنند.* لبخند راه کم جی برای تغییر چهره است.* هر تغییر مهمی ابتدا باید در درون ما اتفاق بیفتد تا تکرار آن را در دنیای بیرون ببینیم.* در دنیای به این بزرگی، جا برای همه هست، پس سعی کنیم جای خود را پیدا کنیم نه این که جای دیگران را بگیریم. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

کاش میشد زندگی تکرار داشت..

کاش میشد زندگی تکرار داشت.. لااقل تکرار را یکبار داشت.. ساعتم برع میچرخید و من ؛ بر تنم میشد گشاد این پیرهن. آن دبستان,کودکی,سرمشقِ آب ؛ پای مادر هم برایم جای خواب... هر ی کم کرد ما را فاصله ؛ شد شریکِ و یارِ غافله..! عمر هستی,خوب و بد بسیار نیست ؛ حیف هرگز قابل تکرار نیست..!! ... ادامه در لینک سایت منبع ...

تکرار، تکرار و تکرار؛ چطور می شود که دروغ ها قابل باور می گردند؟

آیا می دانستید که انسان کلا ده درصد از ظرفیت های مغزی خود را به خدمت می گیرد؟ مصرف هویج بینایی را تقویت می کند؛ ویتامین سی برای درمان سرماخوردگی مفید است؛ جرائم در در بالاترین میزان همیشگی شان قرار… ... ادامه در لینک سایت منبع ...

رئیس جمهور: محیط مدرسه باید محیط اخلاق و ادب باشد

" محیط مدرسه باید محیط اخلاق و ادب باشد، بنابراین سوال این است که در محیط مدرسه افکار دیگران را تحمل کنیم و به آن احترام بگذاریم و این که چگونه اخلاق و ادب را تمرین کنیم "حجت ال و المسلمین صبح شنبه در آیین آغاز سال تحصیلی 97-1396 در هنرستان دخترانه شهید مدرس منطقه پنج تهران یاد و نام شهیدان کربلا و سالار شهیدان را گرامی داشت و اول مهر را به دانش آموزان، معلمان و مسئولان آموزش و پرورش تبریک گفت.وی اظهارکرد: زنگ مدرسه در روز اول مهر به معنای شروع حرکت به سمت پله جدید است و اگر 12 سال تحصیلی را به منزله 12 پله در نظر بگیریم، هر سال پله ای را می ی م تا در سال دوازدهم به سکویی برسیم که از آن یا برای دانش بالاتر یا برای فعالیت در جامعه خود را آماده کنیم. ادامه مطلب... ... ادامه در لینک سایت منبع ...

رئیس جمهور: محیط مدرسه باید محیط اخلاق و ادب باشد

" محیط مدرسه باید محیط اخلاق و ادب باشد، بنابراین سوال این است که در محیط مدرسه افکار دیگران را تحمل کنیم و به آن احترام بگذاریم و این که چگونه اخلاق و ادب را تمرین کنیم "حجت ال و المسلمین صبح شنبه در آیین آغاز سال تحصیلی 97-1396 در هنرستان دخترانه شهید مدرس منطقه پنج تهران یاد و نام شهیدان کربلا و سالار شهیدان را گرامی داشت و اول مهر را به دانش آموزان، معلمان و مسئولان آموزش و پرورش تبریک گفت.وی اظهارکرد: زنگ مدرسه در روز اول مهر به معنای شروع حرکت به سمت پله جدید است و اگر 12 سال تحصیلی را به منزله 12 پله در نظر بگیریم، هر سال پله ای را می ی م تا در سال دوازدهم به سکویی برسیم که از آن یا برای دانش بالاتر یا برای فعالیت در جامعه خود را آماده کنیم. ادامه مطلب... ... ادامه در لینک سایت منبع ...

تکرار، تکرار، تکرار...

چقدر واژه ها تکراری شده اند... ابوتراب: ما اکثر العبر و اقل الاعتبار...چقدر عبرت زیاد است و عبرت گیرنده کم ... ادامه در لینک سایت منبع ...

قانون نمیدونم چندمِ جعلی از نیوتن

- بچه ها از دردسر تهی نمیشوند،بلکه دردسرهایشان از ح ی به ح ی دیگر تغییر میکند .+( "غم دل" از اوهام )روی تکرار و تکرار و تکرار ... ادامه در لینک سایت منبع ...

نتیجه دور رفت را تکرار می کنیم؛/ آل شافی: ترسی از پرسپولیس نداریم

مدیر باشگاه الریان قطر معتقد است که تیمش آمادگی بالایی دارد و برای تکرار نتیجه رفت در ورزشگاه حاضر می شود. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

تکرار سخن

باسمه تعالی برداشتهایی از آیات قرآن تکرار سخن انسان وقتی سخنی را می شنود ، امکان دارد تمام زوایای آن حرف را درک نکند.هر قدر آن سخن ارزشمند تر باشد ، برای فهم آن تکرار لازم است.شما وقتی یک راهی پر از پیچ و خم را طی می کنی، بار اول زمان بر است ،با تکرار شما همانند راننده ای که شغلش رانندگی است ،طی مسیر راحت می گردد. برای شناخت سخن خداوند در قرآن، خلاصه شده آنرا در هر روز در چند نوبت تکرار می کنیم . اینکه گفته می شود، در خانه اگر است یک حرف بس است. منظوراین است که در مباحث علمی در حضور جمعی که آشنا به مو ضوع هستند ، یک بار کفایت می کند و اهل علم با یک اشاره خود پی گیری در فهم مطالب می کنند. عابدین در بندگی،شکر فراوان می کنند شاکرین در زندگی، صبر فراوان می کنند خوش بر آن عاشق ،که معشوقش خداست دائما با یاد حق ، ذکر فراوان می کنند علی رجالی ... ادامه در لینک سایت منبع ...

10 شهریور 96

سختیش اونجاس که بزرگ میشی و باید تمام اون کارایی که بلد نبودن برات انجام بدن رو خودت برای خودت انجام بدی... سختیش اونجاس که بزرگ که شدی باید خودت رو بزرگ کنی... با جزییات بیشتر... دقیق تر و سنگین تر از یه بچه.اون تاریخ های تکرار نشدنی... مثل همین الان... تکرار نشدنی... سختیش از جایی شروع میشه که یه خونواده درونت زندگی میکنن و همشون رو باید کارگردانی کنی... کی چی بگه... کی چه وقت ت شه و کی تغذیه شه و کی..... سختی و تنهاییش... برای بزرگ خودت. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

لاریجانی: مبادا اشتباه های گذشته را تکرار کنیم

فیروزآباد- ایرنا- رئیس مجلس شورای ی با بیان این که با کارهای مسکن وار نمی توان کشور را رو به جلو اداره کرد، گفت: مبادا اشتباه های گذشته را تکرار کنیم. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

تکرار اشتباه

....نوشته بودی..اشتباه لازمه ی انسان بودن و انسان شدن است و تکرار آن نشانه ی حماقت.....و من میگویم درعالم عشق باتوجه به قول و تعهد و وفا در صورت تکرار باعث ج ابدی خواهد شد.... ... ادامه در لینک سایت منبع ...

رئیس مجلس نمایندگان : باید از تکرار مداخله روسیه در انتخابات جلوگیری کنیم

پل رایان مدعی شد کنگره درصدد جلوگیری از تکرار مداخله روسیه در انتخابات دیگر متحدان است. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

چگونه یک نوشته را تکرار کنیم ؟!

سلام .برای این که بتوانید یک حرف را تکرار کنید .ابتدا باید console رو در بازی روشن کنید و بعد باز کنید . در کنسول بنویسید bind ] say hi all , بعدش tab را بزنید و بعد آن enter . حالا هر وقت در بازی [ را فشار دهید ، خود به خود نوشته ی hi all از طرف شما ظاهر میشود ! ... ادامه در لینک سایت منبع ...

تنهای تنها.........

نمی داند دل تنها میان جمع هم تنهاست مرا افکنده در تنگی که نام دیگرش دریاست تو از کی عاشقی ؟ این پرسش آیینه بود از من ! خودش از گریه ام فهمید مدت هاست ، مدت هاست به جای دیدن روی تو در خود خیره ایم ای عشق اگر آه تو در آیینه پیدا نیست عیب از ماست جهان بی عشق چیزی نیست جز تکرار یک تکرار اگر جایی به حال خویش باید گریه کرد اینجاست من این تکرار را چون سیلی امواج بر ساحل تحمل می کنم هر چند جانکاه است و جانفرساست در این فکرم که در پایان این تکرار پی در پی اگر جایی برای مرگ باشد ، زندگی زیباست ! ... ادامه در لینک سایت منبع ...

اگه می تونی این جمله ها را تکرار کن !!!

در جمع دوستان یا خانواده شما شخصی بوده که با گفتن یه جمله سخت شما رو تشویق به تکرار اون جمله کرده باشه؟ آیا تا به حال ضایع شده اید!؟ دیگر نگران نباشید! ما برای شما برنامه تلافی ویژه ای داریم مجموعه ای از جملات تکرار نشدنی براتون جمع آوری کردیم که شما را به جنگ با آنها تشویق میکند با ما همراه باشید در تکرار تکراری جملات سخت تکراری!5 بار سریع بگو: سه رفتن به بز ی. یه یه بز ید. یه دو بز ید.بقیه در ادامه مطلب . . . ... ادامه در لینک سایت منبع ...

اگه می تونی این جمله ها را تکرار کن !!!

در جمع دوستان یا خانواده شما شخصی بوده که با گفتن یه جمله سخت شما رو تشویق به تکرار اون جمله کرده باشه؟ آیا تا به حال ضایع شده اید!؟ دیگر نگران نباشید! ما برای شما برنامه تلافی ویژه ای داریم مجموعه ای از جملات تکرار نشدنی براتون جمع آوری کردیم که شما را به جنگ با آنها تشویق میکند با ما همراه باشید در تکرار تکراری جملات سخت تکراری!5 بار سریع بگو: سه رفتن به بز ی. یه یه بز ید. یه دو بز ید.بقیه در ادامه مطلب . . . ... ادامه در لینک سایت منبع ...

جهان بی عشق چیزی نیست جز تکرار یک تکرار

نمی داند دل تنها میان جمع هم تنهاست مرا افکنده در تنگی که نام دیگرش دریاست تو از کی عاشقی؟ این پرسش آیینه بود از من خودش از گریه ام فهمید مدت هاست ،مدت هاست به جای دیدن روی تو در خود خیره ایم ای عشق اگر آه تو در آیینه پیدا نیست عیب از ماست جهان بی عشق چیزی نیست جز تکرار یک تکرار اگر جایی به حال خویش باید گریه کرد اینجاست من این تکرار را چون سیلی امواج بر ساحل تحمل می کنم هر چند جانکاه است و جانفرساست در این فکرم که در پایان این تکرار پی در پی اگر جایی برای مرگ باشد! زندگی زیباست #فاضل_نظری پ.ن: حوصله اینکه فردا باید از قم برگردم به دیارم اصفهان رو ندارم هم تب و لرز و هم... اهل و عیال رو هم باید بزارم و بیام هم حوصله اش رو ندارم ولی خیلی خداروشکر که خانوم و بچه هردو حالشون بهتر شده ... ادامه در لینک سایت منبع ...

پن ی پرسپولیس و ان باید تکرار می شد

رئیس اسبق دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال گفت: پن ی اول پرسپولیس و پن ی ان باید تکرار می شد. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

جستجوهای اتفاقی

فرآیند جستجو و بازنشر مطالب مرتبط با عبارت چرا در محیط کار باید از تکرار ضمیر من پرهیز کنیم توسط ربات های هوشمند خبری از بین منابع معتبر فارسی زبان دریافت و نمایش داده میشوند.