چرا همسرم معتاد به غیر اخلاقی شده

عبارت چرا همسرم معتاد به غیر اخلاقی شده مابین هزاران خبر و مطلب فارسی جستجو شده و نتیجه آن به نمایش درآمده است. کلیه مطالب جستجو شده با ذکر منبع آن منتشر شده است لذا با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک و با عنایت به اینکه وب سایت مجله مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق مولفان در قانون فوق و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور بر عهده منبع اطلاعات نمایش داده شده مرتبط با عبارت چرا همسرم معتاد به غیر اخلاقی شده میباشد.به همسرم شک دارم، او معتاد است

زن جوان به خاطر رفتارهای شوهرش به او مشکوک شده و خواستار ج از او شد. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

همسرم

همسرمسهم من از زندگی , دستان پر مهر تو شدمی ستایم من تو را تا آ عمر همسرمدر میان اوج تنهایی تو با من مانده ایتا تو باشی من چه غم دارم ز دنیا همسرمکاش میشد تا تمام عمر همراهم شویتا نگردم گم به راه زندگانی همسرمدر شب تار و غمین قلب من تو آمدیتا شدی تنها ستاره در شب من همسرمآسمان آبی چشمان تو مال من استتا زنم پر در میان آسمانت همسرمزندگی از مهر و لبخند تو پر شور و شر استعاشقم بر آن کلام مهربانت همسرمچشمه پاک و زلال مهر تو جاری بودتشنه ام هر دم به رود مهربانی همسرمآسمان تار قلبم را تو روشن کرده ایپس بمان در قلب بیتاب نگاهم همسرم "محمد نیکخواهی" ... ادامه در لینک سایت منبع ...

همسرم

همسرمسهم من از زندگی , دستان پر مهر تو شدمی ستایم من تو را تا آ عمر همسرمدر میان اوج تنهایی تو با من مانده ایتا تو باشی من چه غم دارم ز دنیا همسرمکاش میشد تا تمام عمر همراهم شویتا نگردم گم به راه زندگانی همسرمدر شب تار و غمین قلب من تو آمدیتا شدی تنها ستاره در شب من همسرمآسمان آبی چشمان تو مال من استتا زنم پر در میان آسمانت همسرمزندگی از مهر و لبخند تو پر شور و شر استعاشقم بر آن کلام مهربانت همسرمچشمه پاک و زلال مهر تو جاری بودتشنه ام هر دم به رود مهربانی همسرمآسمان تار قلبم را تو روشن کرده ایپس بمان در قلب بیتاب نگاهم همسرم "محمد نیکخواهی" ... ادامه در لینک سایت منبع ...

همسرم

همسرمسهم من از زندگی , دستان پر مهر تو شدمی ستایم من تو را تا آ عمر همسرمدر میان اوج تنهایی تو با من مانده ایتا تو باشی من چه غم دارم ز دنیا همسرمکاش میشد تا تمام عمر همراهم شویتا نگردم گم به راه زندگانی همسرمدر شب تار و غمین قلب من تو آمدیتا شدی تنها ستاره در شب من همسرمآسمان آبی چشمان تو مال من استتا زنم پر در میان آسمانت همسرمزندگی از مهر و لبخند تو پر شور و شر استعاشقم بر آن کلام مهربانت همسرمچشمه پاک و زلال مهر تو جاری بودتشنه ام هر دم به رود مهربانی همسرمآسمان تار قلبم را تو روشن کرده ایپس بمان در قلب بیتاب نگاهم همسرم "محمد نیکخواهی" ... ادامه در لینک سایت منبع ...

دام ی مرد معتاد

قلبم داشت از کار می افتاد. در این لحظه، همسرم نفس نفس ن خود را رساند. همسایه می گفت مرد غریبه که... ... ادامه در لینک سایت منبع ...

معتاد

یعنی من واقعا معتاد به اینترنت شده ام؟ معتاد مجاز؟ علی برکة الله... ... ادامه در لینک سایت منبع ...

مشارکت،تجربه،نیرو،امید"نارانان" 11 بهمن

سه نون31 ژنویه 11بهمنسه نون شبیه جادو هستند.قدرتی سحر آمیز سه نون در لحظه مناسب برای من قابل استفاده است.وقتی می پذیرم که من باعث آن نبودم ،نمی توانم کنترلش کنم و مطمعنا نمی توانم فرد دیگری را ردرمان کنم احساس آرامش می کنم.من بیش ازپانزده سال در یک برنامه دوازده قدمی بودم .همسرم فرزندی دارد که در حال مصرف است .من سعی دارم با درست معتاد همسرم را از رنج بردن نجات دهم تا غیر مستقیم خودم را نجات بدهم.چون به شدت تحت تاثیر ح های همسرم هستم.وقتی او غمگین است من افسرده ام.اما غریزه ام به من می گوید که لازم است یک روش جدید زندگی را تمرین کنم.این پیشنهاد داده شده که می توانم راه بهتری برای زندگی در نارانان یاد بگیرم.قبل از نارانان سعی داشتم معتاد را درست کنم .اکنون می فهمم که می خواستم احساس همسرم بهتر شود.من جسم خود را بیمار چون فکر می مجبورم احساسات همسرم را کنترل کنم.احساس می این راهی برای کمک به عزیز معتاد اوست و مجبورم هر دو وضعیت را درست کنم.پی بردم که درگیری من بهبودیم را به خطر انداخته و زندگی ام کاملا آشفته بود.امروز یاد می گیرم سه نون را با روش جدیدی به کار ببرم و تمرکزم روی خودم باشد اکنون کمتر نگ ... ادامه در لینک سایت منبع ...

مشارکت،تجربه،نیرو،امید"نارانان" 11 بهمن

سه نون 31 ژنویه 11بهمنسه نون شبیه جادو هستند.قدرتی سحر آمیز سه نون در لحظه مناسب برای من قابل استفاده است.وقتی می پذیرم که من باعث آن نبودم ،نمی توانم کنترلش کنم و مطمعنا نمی توانم فرد دیگری را ردرمان کنم احساس آرامش می کنم.من بیش ازپانزده سال در یک برنامه دوازده قدمی بودم .همسرم فرزندی دارد که در حال مصرف است .من سعی دارم با درست معتاد همسرم را از رنج بردن نجات دهم تا غیر مستقیم خودم را نجات بدهم.چون به شدت تحت تاثیر ح های همسرم هستم.وقتی او غمگین است من افسرده ام.اما غریزه ام به من می گوید که لازم است یک روش جدید زندگی را تمرین کنم.این پیشنهاد داده شده که می توانم راه بهتری برای زندگی در نارانان یاد بگیرم.قبل از نارانان سعی داشتم معتاد را درست کنم .اکنون می فهمم که می خواستم احساس همسرم بهتر شود.من جسم خود را بیمار چون فکر می مجبورم احساسات همسرم را کنترل کنم.احساس می این راهی برای کمک به عزیز معتاد اوست و مجبورم هر دو وضعیت را درست کنم.پی بردم که درگیری من بهبودیم را به خطر انداخته و زندگی ام کاملا آشفته بود.امروز یاد می گیرم سه نون را با روش جدیدی به کار ببرم و تمرکزم روی خودم باشد اکنون کمتر ن ... ادامه در لینک سایت منبع ...

زن جوان: به همسرم شک دارم، او معتاد است

زن جوان به خاطر رفتارهای شوهرش به او مشکوک شده و خواستار ج از او شد. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

کتاب چهل نامه کوتاه به همسرم

کتاب چهل نامه کوتاه به همسرم کتاب چهل نامه کوتاه به همسرم کتاب چهل نامه کوتاه به همسرم کتاب چهل نامه کوتاه به همسرم کتاب چهل نامه کوتاه به همسرم ادامه مطلب ... ادامه در لینک سایت منبع ...

مشارکت،تجربه،نیرو،امید"نارانان" 29 فروردین

یک روش جدید فکر ..18آوریل. 29فروردیناگر در خیابان آدم دیوانه ای می دیدم سعی نمی با او حرف حس بزنم.چرا فکر می کنم می توانم سعی کنم با یک معتاد حرف حس بزنم؟؟؟چرا فکر می کنم می توانم با حرف زدن اعتیاد را درمان کنم؟؟؟در نارانان یاد گرفتم من نمی توانم.فکر می که اگر والدین ٫همسر٫دوست٫فرزند یا خواهر و برادر کاملی برای معتاد بودم او. پاک می شد.آیا اگر برای معتاد خوب بودم پاک می شد؟؟؟در واقع هرگز نشنیده ام معتادی بگوید«به خاطر اینکه والدینم ٫همسرم یا فرزندم برایم خیلی خوب بودند پاک شدم».سعی می کار بیشتری انجام دهم .مطمئن بودم که این«یک کار بیشتر»همان کار مؤثر است:معتاد به آ خط خواهد رسیدروشنایی را خواهد یافت به جلسه خواهد رفت وبهبودی می یابد.مدت زیادی طول کشید تا یاد گرفتم و پذیرفتم که هیچ «کار بیشتری»برای انجام دادن من وجود ندارد.آن مسئولیت من نبود.هیچ «کار بیشتری »نیست که معتاد را از مصرف مواد باز دارد.نارانان به من نشان دادکه چطور تمرکزم را از در باره معتاد به روش دیگری تغییر دهم.واقعیت این بود که او داشت مصرف می کرد.با باور ن این واقعیت خودم را مس ه می .با رفتار های معتاد آزار می دیدم و افکارم آشفت ... ادامه در لینک سایت منبع ...

ید و فروش نوزادان ن معتاد تأیید شد/ اگر قانون اجازه دهد آمار دانش آموزان معتاد گزارش می شود

مهر نوشت: قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با از تایید ید و فروش نوزادان ن معتاد خبر دادو گفت:اگر مبادی قانونی اجازه بدهند آمار و اطلاعات درباره آمار اعتیاد دانش اموزان معتاد ارایه می شود. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

زامبی ها

زامبی ها زامبی های مورد استفاده در سریالها و ها شاید بهترین مثال برای نشان دادن واقعیت یک معتاد است .تنقر انسانهای دیگر.جدابودن از جمع ادمهای زنده .خطرات یک معتاد برای دیگر انسانها .شکل سر ووضع وبهداشت معتاد.خالی بودن معتاد از تمامی نشانه های یک انسان سرزنده وبااحساس .همگی تایید کننده این نظر است که معتاد واقعا تبدیل به یک هیولا وزامبی سرگردان می شود . دوست دارید زامبی باشید؟ ... ادامه در لینک سایت منبع ...

ولع معتاد؛ 60 درصد بیشتر از ولع گرسنگی

پرویز افشار ب ان اینکه هیچ ولعی بالاتر از ولع یک معتاد در اوج خماری نیست، گفت: بر اساس جمع بندی های علمی ولع معتاد بین ۴۰ تا ۶۰ درصد بالاتر از ولع گرسنگی است. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

ماجرای پسربچه ای که 2 بار معتاد شد!

این آقا پسر اندونزیایی از 2 تا 5 سالگی روزی 40 نخ سیگار می کشید! سیگارو ترک کرد ولی معتاد غذا و چاق شد! با رژیم لاغر شد و الان تو 9 سالگی بچه خوبی شده و فعلا معتاد چیزی نیست!مشاهده ع ... ادامه در لینک سایت منبع ...

تجربه ی یکی از همراهان گرامی در مورد رابطه همسر با اقوام

سلام خانم مجیری نژاد، سپاس از زحمات شما،تجربه درمورد رابطه بد همسر با یکی از اعضای خانواده...من نیز تجربه تقریبا مشابهی داشتم ک بدلیل سوتفاهم هیچکدام (همسرم و یکی از اعضای خانواده) حاضر ب برقراری ارتباط نبودن ولی خودم با تلاش برای برقراری رابطه حسنه و تعریف خاطرات خیلی خوبم از فرد مورد نظر پیش همسرم و حق دادن ب همسرم و همدلی با ایشان و اینکه اگر همسرم چیز بدی میگفتن از ایشون،منم از همسرم حمایت می و حق رو ب همسرم میدادم و ب همسرم گفتم تا زمانیکه شما نخاین رفت و آمد کنید،من هم رفت و آمدی نخواهم داشت با ایشون با اینکه خیلی دوسشون دارم و تلاشهام بعدچهار سال ب ثمر نشست و الان روابط خ خوبی داریم ... ادامه در لینک سایت منبع ...

تجربه ی یکی از همراهان گرامی در مورد رابطه همسر با اقوام

سلام خانم مجیری نژاد، سپاس از زحمات شما،تجربه درمورد رابطه بد همسر با یکی از اعضای خانواده...من نیز تجربه تقریبا مشابهی داشتم ک بدلیل سوتفاهم هیچکدام (همسرم و یکی از اعضای خانواده) حاضر ب برقراری ارتباط نبودن ولی خودم با تلاش برای برقراری رابطه حسنه و تعریف خاطرات خیلی خوبم از فرد مورد نظر پیش همسرم و حق دادن ب همسرم و همدلی با ایشان و اینکه اگر همسرم چیز بدی میگفتن از ایشون،منم از همسرم حمایت می و حق رو ب همسرم میدادم و ب همسرم گفتم تا زمانیکه شما نخاین رفت و آمد کنید،من هم رفت و آمدی نخواهم داشت با ایشون با اینکه خیلی دوسشون دارم و تلاشهام بعدچهار سال ب ثمر نشست و الان روابط خ خوبی داریم ... ادامه در لینک سایت منبع ...

راز 25 سال زندگی!!

روزی یک زوج، بیست و پنجمین سالگرد ازداوجشان را جشن گرفتند. آنها در شهر مشهور شده بودند به خاطر اینکه در طول 25 سال حتی کوچکترین اختلافی با هم نداشتند. تو این مراسم سردبیرهای رو مه های محلی هم جمع شده بودند تا علت مشهور بودنشون (راز خوشبختیشونو) بفهمن. سردبیر میگه: آقا واقعا باور ی نیست؟ یه همچین چیزی چطور ممکنه؟ مرد میگه: بعد از ازدواج برای ماه عسل به شمیلا رفتیم. اونجا برای اسب سواری، دو تا اسب مختلف انتخاب کردیم. اسبی که من انتخاب کرده بودم خوب بود. ولی اسب همسرم به نظر یه کم سرکش بود. سر راهمون اسب ناگهان پرید و همسرم رو از زین انداخت. همسرم خودشو جمع و جور کرد و به پشت اسب زد و گفت :"این بار اولته" بعد از چند دقیقه دوباره همون اتفاق افتاد. این بار همسرم نگاهی با آرامش به اسب کرد و گفت : " این بار دومته " و بعد سوار اسب شد و راه افتادیم. وقتی که اسب برای سومین بار همسرم رو انداخت؛ همسرم خیلی با آرامش تفنگشو از کیف در آورد و با آرامش شلیک کرد و اون اسب رو کشت. سر همسرم داد کشیدم و گفتم : " چیکار کردی روانی؟دیوونه شدی؟همسرم زد به شونه ام گفت این بار اولت بود(surprised) ... ادامه در لینک سایت منبع ...

ولع معتاد ۶۰ درصد بالاتر از ولع گرسنگی

پرویز افشار ب ان اینکه هیچ ولعی بالاتر از ولع یک معتاد در اوج خماری نیست، گفت: بر اساس جمع بندی های علمی ولع معتاد بین ۴۰ تا ۶۰ درصد بالاتر از ولع گرسنگی است. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

آتش زدن جسد مادر توسط پسر معتاد

پسر معتاد که بعد از قتل جسد مادرش را در روستای چهل گیز سوزانده بود اعترافات هولناکی را مطرح کرد. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

همسرم نمیخونه

سلام خسته نباشید ازتون مشاوره میخاستم در زمینه نخواندن همسرم من همسرم وقتی اومد خواستگاری گفتن نمیخوندن ولی به خاطر من میخوان بخونن و همون موقع هم شروع ولی بعد ازدواج بعد دوماه گذاشتن کنار و دلیلشم اینطور میگن که من به خاطر تو میخونم نمیخام اینطوری باشه.در کل ایشون به من قول دادن و زدن زیر قولشون من باید چیکار کنم همسرم نمیخونه ... ادامه در لینک سایت منبع ...

نوزادانی که نافشان را با اعتیاد بریده اند

چشمشان که به دنیا باز می شود، انگ معتاد به آنها خورده است. حتی قبل از تولد هم آنها معتاد به حساب می آیند. بسیاری از نوزادان معتاد، از مادران کارتن خواب متولد می شوند؛ مادرانی که باید برای بقا بجنگند تا سر گرسنه بر زمین سرد نگذارند. بچه داری و تربیت فرزند برای آنها معنی ندارد. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

ید و فروش نوزادان ن معتاد، مُهر تایید خورد

قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با از تایید ید و فروش نوزادان ن معتاد خبر دادو گفت:اگر مبادی قانونی اجازه بدهند آمار و اطلاعات درباره آمار اعتیاد دانش اموزان معتاد ارایه می شود. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

مشارکت،تجربه،نیرو،امید"نارانان" 18 فروردین

همسران با هم در نارانان..7آوریل. 18فروردینخودم را شوهر خوشبختی می دانم.من و همسرم با هم در نارانان حضورداریم.ما هر دو در مسیر بهبودی هستیم می توانیم یکدیگر را حمایت کنیم.این حمایت از راه هایی است که ما هرگز موقع پیمان ازدواج که به هم قول هایی می دادیم از آنها آگاه نبودیم.می توانیم در جلسات و خانه مشارکت کنیم.علاوه بر این هنگام ملاقات یک تازه وارد یا فردی که به تازگی وارد مسیر دردناک زندگی با معتاد شده و تحت تاثیر قرار گرفته است می توانیم دیدگاه های خودمان را با او در میان بگذاریم.در گروه نارانان ما خوشبختیم چون قادریم افکارمان را با زوج های دیگری که همدرد ما هستن مشارکت کنیم.این خیلی مهم است که ما همدیگر را به خاطر ع العمل هایی که در بحران ها نشان می دهیم قضاوت نمی کنیم.همسرم قویتر از من است.من نسبت به او زمان بیشتری در تاریکی بودم شاید به این دلیل که من نمونه مردی بودم که می خواست سر پرست همه باشد.به همه می گفتم چطور زندگی کنندو چه کار کنند.نارانان برایم یک برنامه بهبودی فراهم کرد که حتی با داشتن معتاد در خانواده زندگی شادی داشته باشم.علاوه بر آن در باره خودم چیز هایی یاد گرفته ام.سعی می کنم رو ... ادامه در لینک سایت منبع ...

زن دوم

زن دوم مقوله پربحثیه.من به خاطر ضعف هایی که خودم و همسرم داریم، به خاطر حسادتی که خودم دارم و مطمئنم نمی توانم زن دیگری را در کنار همسرم تحمل کنم و عدم توانایی احتمالی همسرم به خاطر رعایت عد میان من و زنی دیگر، دوست ندارم همسرم زن دومی داشته باشد. اما اصلا و ابدا مخالفتی با حکم چند همسری آقایان ندارم که اگر خدا وضعش کرده حتما مصالحی داشته که من باخبر یا بی خبر، صلاحیت اعتراض در مقابلش را ندارم. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

من یک معتاد به وگرافی هستم

سلام این نوشته حرف دل یکی از بازدید کنندگان وبلاگ هست به نام رضاواقعا کلافه ام من متاهل هستم و 35 سال سن دارم و به شدت به وگرافی اعتیاد دارم. دیدن ها و ع های وگرافی ، همراه خود یی هست. من یک معتاد به وگرافی هستم به تازگی دچار این وضع شدم به خاطر بیکاری و افسردگی و اگه همینطور ادامه بدم زندگی شوییم از هم میپاشه.قبلا که سر کار میرفتم مشغول بودم و روحیه خوبی داشتم. با دیدن این ها مرتبا تو فکرای و تخیلات هستم . آنچه که در این ها می بینم در دنیای واقعی و زندگی شویی وجود نداره و همین باعث شده نسبت به زندگی و رابطه با همسرم سرد بشم و همسرم اصلا به چشمم نیاد. من زنمو دوست دارم و واقعا نمیخوام از دستش بدم. بارها تصمیم به ترک وگرافی گرفتم اما هر بار ش ت خوردم اما دیگه نمی تونم به این وضع ادامه بدم و نمیخوام زندگی مو از هم بپاشم. تصمیم گرفتم که این بار سخت تر از قبل این کارو کنم.امروز میخوام به خودم قول بدم که یه آدم دیگه ای از خودم بسازم و به بهترین خودم نزدیک بشم. مقالات شما خیلی عالی بود و چیزهایی یاد گرفتم. تصمیم گرفتم یه کاغذ بردارم و چیزی روش بنویسم و بزارمش تو کیفم و هربار که این کاغذ رو ببینم یاد قولم بیفت ... ادامه در لینک سایت منبع ...

پنج سال پیش

م: ده سال دیگه به نظرت چی می شیم؟ب: ده سال دیگه به نظرم خیلی قوی تر از الان هستیم...م: من فکر می کنم ده سال دیگه معتاد می شم داغون می شم.ب: چرا اینطور می گی؟م: چون تورو دیگه ندارم!ب از حرکت ایستاد.م به حرکتش ادامه داد.ب نتوانست بایستد، نشست.م برگشت،م: من معتاد نمی شم نترس. سعی می کنم خیلی قوی شم. شوخی .م: حالا پاشو غصه نخور.هنوز م فکر می کند ۵ سال دیگه معتاد باشد بهتر توجیه می شود. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

من، همسرم و یک دنیا خوشبختی

تکریم همسران، موضوعی است که همواره به طرق مختلف مطرح و مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. چرا که به نظر می رسد زوج های بسیاری وجود دارند که اغلب مشکلاتشان از عدم رعایت موارد اخلاقی و عاطفی در زندگی مشترک، نشات می گیرد. به ادامه مطلب بروید ... ... ادامه در لینک سایت منبع ...

356_

به داداش ع. گفتم : نکنه خداناکرده برادر بزرگه معتاد شه!گفت: نه نمیشه!پرسیدم: چطور!؟جواب داد: معتاد شدن هم عرضه میخواهد حتی! ... ادامه در لینک سایت منبع ...

۷۰۰

به یه چیز معتاد شدم که معتاد سیگار بودنم آرزوست.. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

معتاد ...

به درجه ای از جنون رسیدم که هی صفحات رو بی دلیل رفرش میکنم ... یه پنجره رو میبندم میگم عه چرا اینو بستم دوباره بازش میکنم ... یه مطلب رو تا آ میخونم هیچی دستگیرم نمیشه ... همراه با اینترنت رفتن بازی هم میکنم با موبایل ... میرم بعد که میام بیرون دوباره بعد از چند دقیقه میرم داخل ... یعنی معتاد شدم معتاد ... ... ادامه در لینک سایت منبع ...

معتاد

معتاد شدم به عشق تو خشخاشی در هر غژلم مخاطبی و ،،،،، خاشی❗️شنجاق و ژغال و منقلم ،،، قربانتاژ بش که تو خوبی و پر اژ اح ی از گروه معتادا کپی ... ادامه در لینک سایت منبع ...

جستجوهای اتفاقی

فرآیند جستجو و بازنشر مطالب مرتبط با عبارت چرا همسرم معتاد به غیر اخلاقی شده توسط ربات های هوشمند خبری از بین منابع معتبر فارسی زبان دریافت و نمایش داده میشوند.